1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Pointer Records

Rekordy PTR (wskaźnik) w DNS

Czym są rekordy PTR?

Rekordy PTR (wskaźnik) są istotnym elementem systemu nazw domen, który działa jak internetowa książka telefoniczna, tłumacząc czytelne dla człowieka nazwy domen na adresy IP. Podczas gdy większość ludzi zna rekordy A (adresy), które odwzorowują nazwy domen na adresy IP, rekordy PTR służą odwrotnemu celowi, mapując adresy IP na nazwy domen.

Odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu wiadomości e-mail, pomagając zweryfikować autentyczność serwera poczty elektronicznej wysyłającego wiadomość. Osiąga się to poprzez powiązanie adresu IP z nazwą domeny. To wyszukiwanie wsteczne jest nieocenione w przypadku zadań takich jak weryfikacja poczty e-mail i rozwiązywanie problemów z siecią.

Są szeroko stosowane w różnych scenariuszach, w tym w serwerach poczty e-mail, hostingu stron internetowych i diagnostyce sieci, umożliwiają systemom identyfikację źródła ruchu sieciowego, zwiększając środki bezpieczeństwa.

Jak działają rekordy PTR

Kiedy użytkownik inicjuje odwrotne zapytanie DNS, podając adres IP, serwer DNS sprawdza swoje rekordy wskaźnikowe, aby znaleźć odpowiednią nazwę domeny. Ten proces umożliwia identyfikację hosta powiązanego z adresem IP. Robiąc to, otrzymasz następujące opcje:

 • Bezpieczeństwo Internetu: Pomagają zapobiegać fałszowaniu wiadomości e-mail, zwiększają bezpieczeństwo sieci i budują zaufanie poprzez weryfikację legalności adresu IP.
 • Udana komunikacja: Serwery poczty e-mail w dużym stopniu opierają się na rekordach wskaźników w celu sprawdzania wiadomości przychodzących, a ich brak może prowadzić do odrzucenia wiadomości e-mail lub oznaczenia jej jako spam. Dlatego ich wdrożenie jest kluczowym krokiem w skutecznej komunikacji e-mailowej.
 • Rozwiązywanie problemów: W przypadku napotkania problemów z siecią lub problemów z dostarczaniem wiadomości e-mail sprawdzenie rekordów wskaźników może dostarczyć cennych informacji. Pomaga wykryć błędne konfiguracje lub potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa.

Oto szczegółowy opis działania rekordów PTR:

 1. Zapytanie użytkownika: Użytkownik lub aplikacja inicjuje odwrotne zapytanie DNS, podając adres IP, dla którego chce określić powiązaną nazwę domeny.
 2. Layer 1 IP Address Reverse Lookup 192.168.1.10
 3. Wyszukiwanie serwera DNS: Mechanizm rozpoznawania nazw DNS, często zarządzany przez dostawcę usług internetowych (ISP) lub organizację, odbiera zapytanie. Ten moduł rozpoznawania nazw jest odpowiedzialny za komunikację z autorytatywnymi serwerami DNS w celu pobrania niezbędnych informacji.
 4. Autorytatywny serwer DNS: Program rozpoznawania nazw DNS kontaktuje się z autorytatywnym serwerem DNS odpowiedzialnym za odwrotną strefę DNS adresu IP. Każdy zakres adresów IP ma wyznaczoną strefę odwrotnego DNS, a autorytatywny serwer zarządza rekordami PTR w tej strefie.
 5. Pobieranie: Autorytatywny serwer DNS sprawdza swoje rekordy PTR, aby znaleźć dopasowanie do podanego adresu IP. Jeśli dla tego adresu IP istnieje rekord, zwraca powiązaną nazwę domeny.
 6. Layer 1 Dns Manager Name Type Data 183.15.1.20 183.15.1.28 Pointer (PTR) Pointer (PTR) asfr.kefrat.sgtr.local. min8.stran02.sgtr.local
 7. Odpowiedź dla użytkownika: Mechanizm rozpoznawania nazw DNS przekazuje nazwę domeny pobraną z rekordu PTR z powrotem do użytkownika lub aplikacji, która zainicjowała zapytanie. Dla adresu IP: 192.168.1.10 rekord PTR zwróci następującą wartość: mail.example.com. Wyświetlana jest także wartość TTL, czyli „Time to Live”, określająca, jak długo dane, takie jak rekordy DNS, mogą pozostać w pamięci podręcznej lub przechowywane przez systemy, takie jak programy rozpoznawania nazw DNS i przeglądarki internetowe.
 8. Created by EvoPdfTypeIP AddressDomain NameTTLPTR192.168.1.10mail.example.com15 min

Jak skonfigurować rekordy PTR

Konfigurowanie rekordów PTR wymaga dokładnego zrozumienia infrastruktury systemu nazw domen i konfiguracji sieci. Wymaga to skontaktowania się z dostawcą DNS lub administratorem sieci w celu powiązania Twojego adresu IP z nazwą domeny. Ten krok ma kluczowe znaczenie dla dostarczalności wiadomości e-mail i zapewnienia wiarygodności Twojej obecności w Internecie.

Wykonaj poniższe kroki, aby skutecznie skonfigurować rekordy PTR:

Zidentyfikuj swoje adresy IP
Zacznij od zidentyfikowania adresów IP, dla których chcesz utworzyć rekordy PTR. Adresy te mogą odpowiadać Twoim serwerom e-mail, serwerom internetowym lub innym urządzeniom sieciowym.
Uzyskaj dostęp do panelu sterowania DNS
Zaloguj się do panelu sterowania DNS, zwykle udostępnianego przez dostawcę usług hostingowych DNS lub zarządzanego przez dział IT Twojej organizacji.
Znajdź sekcję Reverse DNS
W panelu sterowania DNS poszukaj sekcji Odwrotne rekordy DNS lub PTR. Tutaj będziesz zarządzać swoimi rekordami PTR.
Utwórz rekordy PTR
Dla każdego adresu IP utwórz rekord PTR, podając adres IP i odpowiednią nazwę domeny. Upewnij się, że informacje są dokładne, aby zapobiec problemom z dostarczaniem wiadomości e-mail.
Sprawdź konfigurację
Po utworzeniu rekordów PTR zweryfikuj ich konfigurację, wykonując odwrotne wyszukiwanie DNS przy użyciu narzędzi takich jak nslookup lub usług wyszukiwania DNS online.
Monitoruj i aktualizuj
Regularnie monitoruj swoje zapisy PTR, aby mieć pewność, że są dokładne. Aktualizuj je niezwłocznie, jeśli dokonasz zmian w konfiguracji sieci.

Frequently asked questions

Szybkie odniesienie do często zadawanych pytań

Co się stanie, jeśli nie skonfiguruję rekordów PTR dla moich adresów IP?

Bez rekordów PTR komunikacja e-mailowa może powodować problemy z dostawą, a diagnostyka sieci może być utrudniona. Dlatego ich konfiguracja jest niezbędna do utrzymania niezawodnej obecności w Internecie.

Czy rekordów PTR można używać z adresami IPv6?

Tak, są kompatybilne z adresami IPv6, zapewniając ciągłą przydatność w nowoczesnych sieciach.

Czy rekordy PTR są takie same jak rekordy A?

Nie, rekordy PTR służą funkcji wyszukiwania wstecznego, odwzorowując adresy IP na nazwy domen, natomiast rekordy A odwzorowują nazwy domen na adresy IP.

O jakich kwestiach bezpieczeństwa należy pamiętać podczas zarządzania rekordami PTR?

Utrzymuj dokładność swoich zapisów, ograniczaj dostęp do ich konfiguracji i przeprowadzaj regularne audyty w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci.

Jak rekordy PTR wpływają na dostarczalność wiadomości e-mail?

Rekordy PTR odgrywają znaczącą rolę w dostarczaniu wiadomości e-mail, weryfikując autentyczność adresu IP serwera wysyłającego, zapobiegając oznaczaniu wiadomości e-mail jako spam.

Zobacz też:

Odkryj prawdę kryjącą się za Twoimi e-mailami! Odszyfruj nagłówki e-maili za pomocą Emailerize Header Analyzer i ujawnij informacje o nadawcy, szczegóły routingu i kontrole uwierzytelnienia. Z łatwością dekoduj nagłówki wiadomości e-mail!