DMARC

Polityka DMARC: Kluczowe pojęcia i znaczenie dla bezpieczeństwa poczty

DMARC (Domain-Based Message Authentication, Reporting and Conformance) to potężne narzędzie zaprojektowane do zwalczania złośliwych działań, takich jak fałszowanie lub phishing, które mogą zakłócać komunikację e-mail poprzez wykorzystywanie podszywania się pod domenę. Działa jako zestaw reguł, znany jako polityka DMARC, który pomaga weryfikować legalność przychodzących wiadomości i dostarcza instrukcji, jak postępować z nieautoryzowanymi lub fałszywymi wiadomościami e-mail. Polityka jest tworzona przez organizację wysyłającą i przechowywana w specjalnym rejestrze w systemie nazw domen (DNS). Dzięki prawidłowej konfiguracji rekordu DMARC organizacje mogą wzmocnić bezpieczeństwo swojej domeny, zapobiec podszywaniu się pod inne osoby i chronić reputację swojej marki.

Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo poczty e-mail, zdecydowanie zaleca się integrację DMARC z SPF (Ramy zasad nadawcy) i DKIM (DomainKeys Identified Mail). Te dwa mechanizmy odgrywają kluczową rolę w weryfikacji autentyczności i integralności wiadomości e-mail. SPF weryfikuje źródło wiadomości, natomiast DKIM sprawdza jej integralność. DMARC uzupełnia te kontrole weryfikując pole Od z domeną nadawcy i określając odpowiednie działania w oparciu o wyniki weryfikacji SPF i DKIM. Dzięki połączeniu tych mechanizmów uwierzytelniania legalne wiadomości e-mail mogą bezpiecznie dotrzeć do zamierzonych odbiorców, a wiadomości nieautoryzowane lub fałszywe są skutecznie blokowane.

Korzyści z DMARC dla bezpieczeństwa poczty e-mail

Wdrożenie tego protokołu uwierzytelniania zapewnia kilka istotnych korzyści w zakresie bezpieczeństwa poczty elektronicznej:

 • Po pierwsze, służy jako solidny mechanizm obronny przed nieautoryzowanymi działaniami cyberprzestępców szukających dostępu do wrażliwych danych. Zmieniając nawet jedną literę w nazwie domeny, przestępcy mogą podszyć się pod domenę i uzyskać dostęp do poufnych informacji bez odpowiedniego upoważnienia, co może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa danych. W połączeniu z SPF i DKIM, DMARC dokładnie bada nagłówek wiadomości, porównując go z danymi zawartymi w rekordach, aby zapewnić jego autentyczność i znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo prób fałszowania lub phishingu.
 • Ponadto umożliwia kompleksowe monitorowanie aktywności e-mailowej poprzez szczegółowe raportowanie. Organizacje mogą uzyskać cenne informacje na temat źródeł i wzorców nadużyć w poczcie elektronicznej, co umożliwi im podjęcie proaktywnych działań w obliczu potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.
 • Ponadto DMARC odgrywa kluczową rolę w ochronie reputacji firmy, dostarczając dokładnych i wiarygodnych informacji o jej domenie, potwierdzając w ten sposób legalność źródła poczty elektronicznej. Dzięki temu organizacje mogą mieć pewność, że ich wiadomości e-mail zostaną pomyślnie dostarczone, co zapewni płynny i bezpieczny sposób komunikacji. Buduje to zaufanie wśród klientów i partnerów, przyczyniając się do utrzymania silnych i niezawodnych relacji.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to niezbędne narzędzie dla organizacji poszukujących solidnej ochrony poczty elektronicznej, a jego wdrożenie jest kluczową strategią chroniącą reputację.

Rekord DMARC: prezentacja, komponenty i konfiguracja

Przykład rekordu DMARC

Rekord jest reprezentowany jako rekord TXT składający się ze znaczących części.

_dmarc.yourdomain.com. IN TXT "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:your@email.com;"

Składniki, ich interpretacja i możliwe wartości

DMARC record components
TagsInterpretationPossible Values
vversion of DMARCv=DMARC1
precommended actions on emails that fail authenticationp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
aspfverification conformance mode for SPF recordsaspf=r (relaxed) — allow partial matches
aspf=s (strict) — allow only exact matches
adkimsimilar to aspfadkim=r
pctthe percentage of email messages to be filtered in a flowpst=100 is the best practice
sppolicy for handling subdomainsp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
ruaan address for bulk reportsrua=mailto:your@email.com
ruflike ruf tag specifies the addresses for receiving failure (or forensic) reportsruf=mailto:your@email.com
foa type of report a sender receives depending on the failurefo=0: a report on both SPF and DKIM alignment failure. (Default)
fo=1: a report on either SPF or DKIM alignment failure. (Recommended)
fo=d: a report on signature validation failure.
fo=s: a report on SPF verification failure.
rfstates various formats for reports of forensic characterrf=afrf (default)
ritime interval between reports (in seconds)ri=86400 (default)

Konfiguracja

Najczęstszym sposobem skonfigurowania rekordu jest uzyskanie dostępu do konsoli zarządzania DNS (Domain Name System).

 1. Najpierw zidentyfikuj strefę DNS dla domeny, dla której chcesz skonfigurować DMARC. Zwykle jest to domena powiązana z Twoimi adresami e-mail.
 2. Utwórz nowy rekord TXT dla subdomeny „_dmarc.twojadomena.com” (zastąp „twojadomena.com” rzeczywistą domeną). Jeśli wolisz skonfigurować protokół dla domeny głównej, pomiń część subdomeny i utwórz rekord TXT dla twojadomena.com.
 3. Ustaw wszystkie niezbędne tagi i wartości dla rekordu TXT, aby określić politykę.
 4. Na koniec zapisz zmiany, aby zadeklarować rekord DMARC w DNS.

Poczekaj trochę czasu na propagację DNS, która zwykle trwa od kilku godzin do 48 godzin, zanim zmiany zostaną zastosowane globalnie.

JAK TO DZIAŁA

Proces uwierzytelniania

Gdy wiadomość e-mail jest w drodze do skrzynki odbiorczej odbiorcy, przechodzi wyrafinowany proces uwierzytelniania przeprowadzany przez serwer odbierający. Proces ten opiera się na dwóch podstawowych narzędziach: rekordzie SPF (Sender Policy Framework) i rekordzie DKIM (DomainKeys Identified Mail). Rekord SPF sprawdza, czy adres IP nadawcy jest uprawniony do wysyłania wiadomości e-mail w imieniu konkretnej domeny, natomiast rekord DKIM weryfikuje autentyczność źródła poprzez badanie podpisu w nagłówku wiadomości. Jeśli wiadomość pomyślnie przejdzie uwierzytelnienie przy użyciu tych dwóch metod, DMARC wkracza, aby zweryfikować wyrównanie domeny, upewniając się, że adres Od odpowiada uwierzytelnionemu nadawcy. Ten wielowarstwowy proces uwierzytelniania pomaga zagwarantować integralność i bezpieczeństwo komunikacji e-mailowej.

DMARC record authentication processLayer 1 mail service mail service ------- ------- ------- ------- rejected spam DMARK check and policy application sender's email service DNS server recipient mail server recipient's email service

DMARC zapewnia również wytyczne dotyczące sposobu, w jaki serwery odbierające powinny obsługiwać wiadomości e-mail w wyniku kontroli uwierzytelnienia. Na przykład:

 • uwierzytelnienie zakończone p=none - wiadomość została dostarczona
 • uwierzytelnienie nie powiodło się p=odrzuć - wiadomość nie została dostarczona
 • uwierzytelnienie nie powiodło się p=kwarantanna - wiadomość zostaje oznaczona jako spam

Przyjęcie w branży

DMARC zyskał znaczną uwagę i przyjęcie w różnych branżach. Obecne trendy i statystyki dotyczące jego przyjęcia podkreślają znaczenie zabezpieczania komunikacji między organizacjami i ochrony ich przed atakami phishingowymi. W sektorze finansowym i bankowym zjawisko to rośnie, a wiele instytucji wdraża rygorystyczne zasady mające na celu zapewnienie autentyczności ich komunikacji e-mailowej. Podobnie organizacje opieki zdrowotnej dostrzegają jego wartość w ochronie wrażliwych informacji o pacjencie. Branża technologiczna również przyjęła DMARC, a firmy traktują priorytetowo uwierzytelnianie poczty e-mail, aby zachować reputację swojej marki i chronić użytkowników przed oszustwami wykorzystującymi pocztę e-mail. Co więcej, agencje rządowe coraz częściej wdrażają DMARC w celu ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi i zapewnienia bezpiecznej komunikacji z obywatelami. Tendencje te wskazują na rosnące uznanie dla jego skuteczności w zapobieganiu oszustwom związanym z pocztą elektroniczną i budowaniu zaufania do komunikacji cyfrowej w różnych branżach.

Przydatne porady

 1. Ważne jest, aby nie lekceważyć wartości raportów, szczególnie dla organizacji korzystających z BIMI (ang. Brand Indicators for Message Identification). Jeśli zamierzasz umieszczać swoje logo w swoich wiadomościach, koniecznie upewnij się, że jest ono prawidłowo skonfigurowane w systemie DNS, aby pomyślnie przejść kontrolę DMARC. W tym miejscu monitoring okazuje się wyjątkowo przydatny. Ogólnie rzecz biorąc, raporty dostarczają organizacjom cennych informacji na temat stanu uwierzytelniania wiadomości e-mail wysyłanych w ich imieniu, umożliwiając im zajęcie się wszelkimi potencjalnymi problemami wymagającymi uwagi.
 2. Aby zminimalizować liczbę fałszywych alarmów i zapobiec omyłkowemu oznaczaniu uwierzytelnionych e-maili jako podejrzanych lub odrzucanych, rozważ użycie białych list dla zaufanych nadawców lub wprowadzenie niezbędnych zmian w konfiguracjach poczty e-mail.
 3. Ważne jest, aby stale monitorować raporty DMARC, niezwłocznie badać wszelkie anomalie lub nieautoryzowane działania i w razie potrzeby wprowadzać zmiany w polityce. Zaleca się również regularne przeglądanie i aktualizowanie konfiguracji SPF i DKIM w celu dostosowania ich do zmian organizacyjnych.

Frequently asked questions

Odpowiedzi na najważniejsze pytania

Czy DMARC może powstrzymać oszustwa e-mailowe?

Skutecznie zmniejszając ryzyko złośliwych działań związanych z pocztą elektroniczną, nie może ich całkowicie wyeliminować. DMARC opiera się na uwierzytelnianiu SPF i DKIM, które w pewnych okolicznościach można ominąć. Niemniej jednak organizacje włączając ten mechanizm uwierzytelniania do swoich systemów poczty elektronicznej, mogą znacznie zwiększyć bezpieczeństwo swojej komunikacji e-mailowej.

Czy DMARC może zakłócać dostarczanie legalnych e-maili?

Nieprawidłowo skonfigurowane zasady mogą mieć wpływ na dostarczanie prawidłowych wiadomości e-mail. Dlatego tak ważne jest uważne monitorowanie raportów i wprowadzanie niezbędnych zmian w zasadach, aby zapobiec fałszywym alarmom i zachować optymalną dostarczalność wiadomości e-mail.

Jak długo trzeba czekać, aby zobaczyć korzyści DMARC?

Czas potrzebny zależy od różnych czynników, w tym wielkości organizacji i ilości wychodzących wiadomości e-mail. Ogólnie rzecz biorąc, organizacje powinny zacząć zauważać poprawę dostarczalności i bezpieczeństwa wiadomości e-mail w ciągu kilku tygodni po wdrożeniu.

Czy można używać DMARC u dostawców usług e-mail?

Tak, pod warunkiem, że obsługują uwierzytelnianie SPF i DKIM. Obecnie obsługa DMARC jest dostępna dla większości popularnych dostawców usług e-mail.

Zobacz też:

Dzięki wprowadzonemu powyżej mechanizmowi poczty elektronicznej wszystkie szczegóły procesu transmisji wiadomości e-mail pozostają za kulisami, chyba że zostaną wyraźnie zgłoszone, jak określono w rekordzie DMARC. Istnieje jednak inny sposób analizowania informacji zawartych w nagłówku wiadomości, takich jak nadawca, typ treści, trasa i inne, przy użyciu naszego Analizatora nagłówków wiadomości e-mail. Wydobywając istotne informacje z nagłówka wiadomości, nasza aplikacja dostarcza cennych informacji na temat procesu transmisji wiadomości e-mail.