1. Home
 2. Knowledge Base
 3. MX Record Essentials

Podstawy rekordu MX

Zabezpiecz podróż swojej poczty e-mail

Jeśli chodzi o wysyłanie e-maili, podróż od skrzynki odbiorczej nadawcy do skrzynki odbiorczej odbiorcy może czasami być trudna. Dostarczenie wiadomości e-mail zależy od wielu czynników, a jednym z nich jest rekord MX, który jest gwarantem pomyślnej transmisji wiadomości e-mail do miejsca przeznaczenia. Jest to ważne dla każdego, kto chce usprawnić dostarczanie poczty i mieć pewność, że jej wiadomości nie zaginą w cyberprzestrzeni.

Konfiguracja rekordu MX

Rekord MX lub Mail Exchange jest kluczowym elementem w procesie przekazywania wiadomości e-mail. W poprzednim artykule rzuciliśmy światło na to, czym jest DNS (Domain Name System – system przechowywania informacji o domenach) i jego rolę w dostarczaniu poczty i bezpieczeństwie poczty. Rekord MX to odmiana rekordu DNS, który znajduje autoryzowany serwer poczty odbiorczej dla domeny określonej w polu Do nagłówka. Informacje o odbierającym serwerze poczty elektronicznej są podawane w rekordzie przez hosta. Krótko mówiąc, rekord MX działa jak plan działania dla wiadomości e-mail, informując ich, dokąd powinni się udać, aby dotrzeć do celu. Służy jako kluczowa informacja, która pomaga serwerom poczty elektronicznej określić, gdzie mają dostarczać wiadomości przychodzące.

Rekordy MX mają następujący widok:

example.net.  3600  IN   MX   20   mailserver1.example.net.
example.net.  3600  IN   MX   30   mailserver2.example.net.

W tym przykładzie:

 1. Nazwa domeny: Nazwa domeny to „example.net.”
 2. Wartość TTL (czas życia): Wartość TTL jest ustawiona na 3600 sekund (1 godzina). Oznacza to, że rekord MX może być buforowany przez programy rozpoznawania nazw DNS przez maksymalnie 1 godzinę, zanim będą musiały sprawdzić dostępność aktualizacji.
 3. "IN" oznacza Internet.
 4. Typ rekordu: „MX” oznacza, że jest to rekord MX.
 5. Wartość preferencji: Wartości preferencji są ustawione na 20 i 30. Sugeruje to, że serwer o najniższej wartości priorytetu zostanie wypróbowany jako pierwszy.
 6. Wymiana poczty: Wymiany poczty to „mailserver1.example.net” i „mailserver2.example.net”, co oznacza, że te serwery poczty są odpowiedzialne za obsługę wiadomości e-mail w domenie „example.net”.

Rekordy MX korzystają również z rekordów A lub AAAA (w zależności od wersji IP). Rekord A zawiera adres IP domeny docelowej.

The process of email transmission using mx record check. DNS Sender Mail Server Mail Server Recipient MX Request MX Response Sender Mail Client Mail Client Recipient 187.198.15.95 187.198.15.95 MX records for a domain

Dlaczego rekordy MX są ważne?

Odpowiednia konfiguracja rekordów MX pozwala zapewnić płynny proces routingu i dostawy. Oto kilka powodów, dla których są one ważne:

 • Udane dostarczenie: Rekordy MX są odpowiedzialne za określenie trasy, jaką przechodzi wiadomość e-mail od nadawcy do odbiorcy. Mając poprawnie określone rekordy MX, możesz mieć pewność, że Twój e-mail zostanie skierowany na odpowiedni serwer pocztowy, co zwiększa szansę na pomyślne dostarczenie.
 • Unikaj oznaczania jako spam: Wielu dostawców poczty e-mail sprawdza rekordy MX przychodzących wiadomości, aby uniknąć sytuacji, w których wiadomość e-mail może zostać oznaczona jako spam lub odrzucona. Właściwa konfiguracja rekordu MX poprawi dostarczalność wiadomości e-mail i pomoże uniknąć wpadnięcia wiadomości e-mail w filtry spamu.
 • Niezawodność i wielość: Rekordy MX umożliwiają powiązanie z domeną więcej niż jednego adresu IP/serwera pocztowego i ustawienie ich w kolejności priorytetów. Oznacza to, że w przypadku, gdy jeden z serwerów pocztowych stanie się niedostępny, wiadomość e-mail zostanie automatycznie przekierowana do następnego serwera w kolejce. Ta mnogość gwarantuje, że Twój e-mail będzie miał większą szansę na dotarcie do zamierzonego miejsca docelowego, nawet jeśli wystąpią tymczasowe problemy z określonym serwerem pocztowym.
 • Uwierzytelnianie: Rekordy MX pomagają także zweryfikować źródło przychodzącej wiadomości. Razem z rekordem SPF (Sender Policy Framework) i DKIM (DomainKeys Identified Mail) zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa poczty elektronicznej poprzez dopasowanie domeny nadawcy do autoryzowanego adresu IP serwera, zapewniając w ten sposób legalność źródła wiadomości. Dlatego służy jako jedna z metod zapobiegania próbom fałszowania i phishingu.

JAK TO DZIAŁA

Jak sprawdzić rekordy MX?

Bezpośrednim celem rekordu MX jest znalezienie odpowiedniego serwera wymiany dla domeny według jej adresu IP, aby zapewnić pomyślne dostarczenie wiadomości e-mail od nadawcy do odbiorcy wymienionego w polu Do wiadomości. Jeżeli właśnie skonfigurowałeś nowy rekord MX i chcesz sprawdzić jak on działa lub z innych powodów, istnieje możliwość sprawdzenia rekordu MX. Można to zrobić za pomocą różnych narzędzi i poleceń dostępnych online. Oto kilka z nich:

Korzystanie z wiersza poleceń/terminalu

 1. Otwórz wiersz poleceń lub terminal i wprowadź polecenie „nslookup -type=MX nazwadomeny.com”.

  usr@usr-lap:~$ nslookup -type=MX gmail.com
 2. Gdy zastąpisz „nazwa_domeny.com” rzeczywistą nazwą swojej domeny (w przykładzie podanym powyżej gmail.com), zobaczysz rekordy MX powiązane z Twoją domeną.

  Server:     127.0.0.53
  Address:    127.0.0.53#53
  
  Non-authoritative answer:
  gmail.com    mail exchanger = 5 gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com    mail exchanger = 30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com    mail exchanger = 10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com    mail exchanger = 20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com    mail exchanger = 40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.

Narzędzia do wyszukiwania DNS online

Możesz skorzystać z naszego Aplikacja wyszukiwania MX Records

 1. Wystarczy wpisać nazwę domeny w polu wyszukiwania.
 2. Naciśnij przycisk „Wyszukaj rekord MX”.
 3. Uzyskaj rekord z nazwą domeny serwera wymiany poczty.

Polecenie kopania:

 1. If you have access to a Linux or Mac system, you can use the "dig" command to check MX records: "dig MX domainname.com".

  usr@usr-lap:~$ dig MX gmail.com
 2. Gdy zastąpisz „nazwa_domeny.com” rzeczywistą nazwą swojej domeny (w przykładzie podanym powyżej gmail.com), zobaczysz rekordy MX powiązane z Twoją domeną.

  ; <<>> DiG 9.18.12-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> MX gmail.com
  ;; global options: +cmd
  ;; Got answer:
  ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50633
  ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
  
  ;; OPT PSEUDOSECTION:
  ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
  ;; QUESTION SECTION:
  ;gmail.com.           IN   MX
  
  ;; ANSWER SECTION:
  gmail.com.       1790  IN   MX   10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com.       1790  IN   MX   30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com.       1790  IN   MX   40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com.       1790  IN   MX   5 gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com.       1790  IN   MX   20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
  
  ;; Query time: 0 msec
  ;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
  ;; WHEN: Fri May 26 23:00:54 MSK 2023
  ;; MSG SIZE rcvd: 161
     

Sprawdzanie rekordów MX jest ważne, aby upewnić się, że są one poprawnie skonfigurowane i wskazują żądane serwery pocztowe. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub rozbieżności, możesz skontaktować się z rejestratorem domeny lub dostawcą usług hostingowych w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemów.

Powszechne problemy

Chociaż konfigurowanie rekordów MX jest stosunkowo proste, istnieje kilka typowych błędnych konfiguracji i problemów, które mogą mieć wpływ na dostarczanie wiadomości e-mail. Przyjrzyjmy się kilku z nich:

 • Brakujące rekordy MX: Brak rekordów MX dla domeny spowoduje niedostarczenie wiadomości e-mail. Aby zapewnić prawidłowe kierowanie przychodzących wiadomości e-mail, istotne jest określenie co najmniej jednego rekordu MX.
 • Nieprawidłowe wartości priorytetów: w przypadku wielu rekordów MX przypisane są wartości priorytetów, jedna wartość dla każdego rekordu z zakresu od 0 do 65535. Wybierając pomiędzy tymi wartościami, serwer wysyłający będzie preferował serwer wymiany z niższym wartość pierwsza. Wartości muszą być różne, w przeciwnym razie rekordy MX o tej samej wartości priorytetu mogą powodować problemy z dostarczaniem.
 • Brakujące lub nieprawidłowe rekordy A/AAAA: Rekordy MX są powiązane z rekordami A lub AAAA serwerów pocztowych. Jeśli tych rekordów brakuje lub są one nieprawidłowo skonfigurowane, będzie to miało wpływ na dostarczanie wiadomości e-mail. Ważne jest, aby upewnić się, że rekordy A lub AAAA serwerów pocztowych są poprawnie skonfigurowane i odpowiadają rekordom MX.
 • Blokowanie portów przez zaporę sieciową: Jeśli Twój serwer poczty znajduje się za zaporą sieciową, która ogranicza połączenia przychodzące na wymaganych portach, może uniemożliwić dostarczanie poczty e-mail. Upewnij się, że ustawienia zapory sieciowej zezwalają na połączenia przychodzące na niezbędnych portach, aby zapewnić bezproblemowy proces dostarczania.
 • Nieaktualne rekordy MX: Z biegiem czasu infrastruktura serwerów e-mail może się zmienić. Jeśli używasz nieaktualnych lub nieaktualnych rekordów MX, wiadomości e-mail mogą być kierowane na nieistniejące lub wycofane z użytku serwery, co może powodować błędy w dostarczaniu. Regularne przeglądanie i aktualizacja rekordów MX zagwarantuje nieprzerwane dostarczanie wiadomości e-mail.

Frequently asked questions

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania dotyczące rekordów MX

Co się stanie, jeśli moje rekordy MX zostaną błędnie skonfigurowane?

Błędna konfiguracja rekordów MX może mieć wpływ na dostarczanie wiadomości e-mail. E-maile mogą zostać odrzucone, oznaczone jako spam lub nie dotrzeć do zamierzonych odbiorców.

Czy mogę mieć wiele rekordów MX w celu zapewnienia nadmiarowości?

Tak, możesz mieć wiele rekordów MX w celu zapewnienia nadmiarowości. Określając wiele serwerów pocztowych o różnych wartościach priorytetów, masz pewność, że wiadomości e-mail zostaną dostarczone, nawet jeśli jeden serwer będzie niedostępny.

Ile czasu zajmuje propagacja zmian w rekordzie MX?

Zmiany rekordów MX są zwykle rozpowszechniane w ciągu kilku godzin, ale pełne rozpowszechnienie zmian w Internecie może zająć do 48 godzin. W tym czasie wiadomości e-mail mogą nadal być dostarczane na stare serwery pocztowe.

Czy mogę zmienić rekordy MX bez wpływu na dostarczanie wiadomości e-mail?

Zmiana rekordów MX może mieć wpływ na dostarczanie wiadomości e-mail, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo. Zaleca się skonsultowanie się z rejestratorem domeny lub dostawcą usług hostingowych w celu uzyskania pomocy we wprowadzeniu niezbędnych zmian.

Czy rekordy MX są powiązane z bezpieczeństwem poczty e-mail?

Rekordy MX odgrywają rolę w bezpieczeństwie poczty e-mail dzięki mechanizmom takim jak SPF i DKIM. Prawidłowo skonfigurowane rekordy MX przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa poczty e-mail i pomagają zapobiegać próbom fałszowania i phishingu.

Czy w rekordach MX mogę użyć adresu IP zamiast domeny?

Nie, rekordy MX wymagają użycia domen i nie można ich bezpośrednio określić za pomocą adresu IP. Rekordy MX wskazują rekordy A lub AAAA serwerów pocztowych, które następnie są mapowane na adresy IP.