1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Pointer Records

PTR (Pointer) Records i DNS

Vad är PTR-poster?

PTR-poster (pekare) är en viktig komponent i domännamnssystemet, som fungerar som internets telefonbok och översätter domännamn som kan läsas av människor till IP-adresser. Medan de flesta känner till A (adress)-poster som mappar domännamn till IP-adresser, tjänar PTR-poster det motsatta syftet genom att mappa IP-adresser till domännamn.

De spelar en avgörande roll i e-postleverans genom att hjälpa till att verifiera äktheten hos e-postservern som skickar ett meddelande. Detta uppnås genom att associera en IP-adress med ett domännamn. Denna omvända sökning är ovärderlig för uppgifter som e-postverifiering och nätverksfelsökning.

De används ofta i olika scenarier, inklusive e-postservrar, webbhotell och nätverksdiagnostik, och gör det möjligt för system att identifiera källan till nätverkstrafik, vilket förbättrar säkerhetsåtgärderna.

Hur PTR Records fungerar

När en användare initierar en omvänd DNS-förfrågan genom att tillhandahålla en IP-adress, kontrollerar DNS-servern sina pekarposter för att hitta ett motsvarande domännamn. Denna process låter dig identifiera värden som är associerad med en IP-adress. Genom att göra detta får du följande alternativ:

 • Internetsäkerhet: De hjälper till att förhindra e-postförfalskning, förbättra nätverkssäkerheten och skapa förtroende genom att verifiera legitimiteten hos en IP-adress.
 • Lyckad kommunikation: E-postservrar är mycket beroende av pekarposter för att validera inkommande meddelanden och avsaknaden av dem kan leda till att e-post avvisas eller flaggas som skräppost. Så att implementera dem är ett avgörande steg för framgångsrik e-postkommunikation.
 • Felsökning: När du stöter på nätverksproblem eller problem med e-postleverans kan undersökning av pekarposter ge värdefulla insikter. Det hjälper till att lokalisera felkonfigurationer eller potentiella säkerhetshot.

Här är en steg-för-steg-uppdelning av hur PTR-poster fungerar:

 1. Användarfråga: En användare eller applikation initierar en omvänd DNS-förfrågan genom att ange en IP-adress för vilken de vill bestämma det associerade domännamnet.
 2. Layer 1 IP Address Reverse Lookup 192.168.1.10
 3. DNS-serversökning: DNS-resolvern, som ofta hanteras av en internetleverantör (ISP) eller en organisation, tar emot frågan. Denna resolver ansvarar för att kommunicera med auktoritativa DNS-servrar för att hämta nödvändig information.
 4. Auktoritativ DNS-server: DNS-resolvern kontaktar den auktoritativa DNS-servern som ansvarar för IP-adressens omvända DNS-zon. Varje IP-adressintervall har en angiven omvänd DNS-zon, och den auktoritativa servern hanterar PTR-poster inom den zonen.
 5. Hämtning: Den auktoritativa DNS-servern kontrollerar sina PTR-poster för att hitta en matchning för den angivna IP-adressen. Om det finns en post för den IP-adressen returnerar den det associerade domännamnet.
 6. Layer 1 Dns Manager Name Type Data 183.15.1.20 183.15.1.28 Pointer (PTR) Pointer (PTR) asfr.kefrat.sgtr.local. min8.stran02.sgtr.local
 7. Svar till användare: DNS-resolvern vidarebefordrar domännamnet som hämtats från PTR-posten tillbaka till användaren eller applikationen som initierade frågan. För IP-adressen: 192.168.1.10, returnerar PTR-posten följande värde: mail.example.com. TTL, som står för "Time to Live" visas också för att avgöra hur länge data, såsom DNS-poster, kan förbli cachad eller lagrad av system som DNS-upplösare och webbläsare.
 8. Created by EvoPdfTypeIP AddressDomain NameTTLPTR192.168.1.10mail.example.com15 min

Hur man ställer in PTR-poster

Konfigurering av PTR-poster kräver en tydlig förståelse av din domännamnssystems infrastruktur och nätverkskonfiguration. Det innebär att du kontaktar din DNS-leverantör eller nätverksadministratör för att koppla din IP-adress till ett domännamn. Detta steg är avgörande för e-postleverans och för att säkerställa att din onlinenärvaro är pålitlig.

Följ dessa steg för att ställa in PTR-poster effektivt:

Identifiera dina IP-adresser
Börja med att identifiera de IP-adresser som du vill skapa PTR-poster för. Dessa adresser kan motsvara dina e-postservrar, webbservrar eller andra nätverksenheter.
Gå till din DNS-kontrollpanel
Logga in på din DNS-kontrollpanel, vanligtvis tillhandahållen av din DNS-värdleverantör eller hanteras av din organisations IT-avdelning.
Leta upp den omvända DNS-sektionen
I din DNS-kontrollpanel letar du efter avsnittet Omvänd DNS- eller PTR-poster. Det är här du kommer att hantera dina PTR-poster.
Skapa PTR-poster
Skapa en PTR-post för varje IP-adress genom att ange IP-adressen och motsvarande domännamn. Se till att informationen är korrekt för att förhindra e-postleveransproblem.
Verifiera konfigurationen
Efter att ha skapat PTR-poster, verifiera deras konfiguration genom att utföra omvända DNS-sökningar med hjälp av verktyg som nslookup eller online-DNS-sökningstjänster.
Övervaka och uppdatera
Övervaka dina PTR-poster regelbundet för att säkerställa att de förblir korrekta. Uppdatera dem omedelbart om du gör ändringar i din nätverkskonfiguration.

Frequently asked questions

Snabbreferens till vanliga frågor

Vad händer om jag inte ställer in PTR-poster för mina IP-adresser?

Utan PTR-poster kan din e-postkommunikation möta leveransproblem och viss nätverksdiagnostik kan hindras. Så deras inställning är avgörande för att upprätthålla en pålitlig onlinenärvaro.

Kan PTR-poster användas med IPv6-adresser?

Ja, de är kompatibla med IPv6-adresser, vilket säkerställer fortsatt relevans i modernt nätverk.

Är PTR-poster detsamma som A-poster?

Nej, PTR-poster tjänar den omvända sökningsfunktionen, som mappar IP-adresser till domännamn, medan A-poster mappar domännamn till IP-adresser.

Vilka säkerhetsaspekter bör jag tänka på när jag hanterar PTR-poster?

Behåll noggrannheten i dina register, begränsa åtkomsten till deras konfiguration och genomför regelbundna granskningar för att förbättra nätverkssäkerheten.

Hur påverkar PTR-poster e-postleveransen?

PTR-poster spelar en viktig roll för e-postleverans genom att verifiera legitimiteten hos den sändande serverns IP-adress, vilket förhindrar att e-postmeddelanden flaggas som skräppost.

Se även:

Upptäck sanningen bakom dina e-postmeddelanden! Avkoda e-postrubriker med Emailerize Header Analyzer och avslöja avsändarinformation, ruttdetaljer och autentiseringskontroller. Avkoda e-postrubriker med lätthet!