DANE (Autentizace jmenovaných entit na základě DNS)

Authentication of Named Entities (DANE) založené na DNS je mocný nástroj v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vyniká jako spolehlivé řešení pro zvýšení bezpečnostních opatření a zabezpečení vaší online přítomnosti.

Pochopení základů

Co je DANE?

Autentizace jmenovaných entit založená na DNS je špičková technologie navržená pro posílení bezpečnosti vaší online komunikace. Funguje na křižovatce systému DNS (Domain Name System) a zabezpečení transportní vrstvy (TLS) a nabízí další vrstvu ochrany proti různým kybernetickým hrozbám.

Představte si, že váš počítač doručuje zprávu na adresu, kterou jste zadali do pole odesílatele. Nejprve se musí ujistit, že doručuje zprávu na správné místo. Dělá to tak, že speciální adresářovou službu s názvem DNS (Domain Name System) požádá o cestu na správné místo (server příjemce).

Zde přichází DANE, aby byl tento proces bezpečnější:

  • Zamknutí dopisu: Stejně jako se psaný dopis normálně vloží do obálky a zapečetí, aby zůstal soukromý. Podobně šifrovací mechanismus DANE zajišťuje, že informace, které váš počítač odešle na server příjemce, jsou uchovávány v bezpečí a nikdo jiný je nevidí.
  • Kontrola adresy: Aby byla zajištěna bezpečnost a utajení zprávy, DANE použije kryptografický klíč uložený v DNS a spojený s názvem domény příjemce, aby se ujistil, že posílá váš dopis správné místo a ne na falešné.
  • Zastavení e-mailových útoků: Vaše zprávy mohou být potenciálně předmětem akcí škodlivého charakteru prováděných útočníky, které mohou mít vážné následky. DANE přidává další vrstvu ochrany tím, že zajišťuje, aby nikdo nemohl tajně zachytit zprávu zfalšováním adresy odesílatele a zfalšováním komunikace.

Jednoduše řečeno, DANE je jako hlídač vašich e-mailových zpráv, zajišťuje, že jsou soukromé, nelze s nimi manipulovat a bezpečně se dostanou do doručené pošty příjemce.

Princip práce

DANE využívá DNS k ukládání kryptografických klíčů spojených s názvy domén. Tyto klíče se používají k ověření pravosti digitálních certifikátů používaných v připojeních TLS. Tím DANE zmírňuje rizika škodlivých útoků a zajišťuje, že vaše data zůstanou během přenosu důvěrná a nezměněná.

Role TLS

Transport Layer Security (TLS) je kryptografický protokol určený k zabezpečení přenosu dat přes počítačové sítě. Hraje klíčovou roli při zajišťování důvěrnosti, integrity a autenticity dat vyměňovaných mezi dvěma komunikujícími stranami, typicky klientem (např. vaším webovým prohlížečem) a serverem (např. serverem webové stránky).

Komunikující strany Handshake

Zabezpečené spojení s webovým serverem začíná dotazem klienta na podporu verze certifikátu TLS a veřejný klíč. Protože jsou získány podporované algoritmy a verze a veřejný klíč, klient vygeneruje tajný náhodný klíč a zašifruje jej pomocí veřejného klíče serveru z certifikátu. Tento šifrovaný klíč je odeslán na server. Spojení se serverem lze považovat za úplné a bezpečné.

Šifrování a integrita dat

Všechna data přenášená mezi nimi jsou šifrována pomocí symetrického šifrování, což znamená, že obě strany používají stejný tajný klíč. To zajišťuje, že i když jsou zachycena, data zůstanou pro špiony nesrozumitelná.

TLS také využívá kryptografické hašovací funkce k zajištění integrity dat. Každá přenášená zpráva obsahuje hash hodnotu obsahu zprávy. Po obdržení může příjemce tento hash ověřit, aby zjistil jakoukoli manipulaci nebo poškození během přenosu.

Ověření certifikátu

Před vytvořením důvěryhodnosti klient ověří digitální certifikát serveru. To zahrnuje kontrolu pravosti certifikátu, data vypršení platnosti a toho, zda byl vydán důvěryhodnou certifikační autoritou (CA). Pokud jsou zjištěny nějaké problémy, klient ukončí připojení, aby se předešlo potenciálním bezpečnostním rizikům.

Spolupráce DANE a DNS

Kryptografické propojení

Když se váš počítač připojí k serveru, zkontroluje nejen certifikát TLS serveru, ale také vyhledá DNS záznam s jedinečným identifikátorem názvu domény.

Shoda s DNS záznamem

Pokud se certifikát TLS předložený serverem shoduje se záznamem v DNS, slouží jako potvrzení, že jste dostali správnou cestu.

Posílení bezpečnosti

Tento proces výrazně zvyšuje bezpečnost. Pro útočníky je mnohem těžší oklamat vás falešnými certifikáty, protože by také museli kompromitovat DNS, což je náročný úkol kvůli jeho distribuované a odolné povaze.

Celkově systém DANE zvyšuje zabezpečení přímým propojením certifikátů TLS se záznamy DNS. Toto propojení pomocí kryptografických prostředků ověřuje, že certifikát, který obdržíte, dokonale odpovídá očekávanému certifikátu pro konkrétní doménu a poskytuje silnou vrstvu ochrany pro vaše online interakce.

Layer 1 --------------------------------------> TLS Certificate Retrieval -------------------------------------> TLS Certificate Version and Public Key DNS Record Lookup ---------------------------------> ---------------------------------> WEB Server DNS Server Authenticity Verification 2 1

Výhody DANE

DNS, ukládající různé typy záznamů, aby poskytoval vysokou úroveň bezpečnosti dat pomocí silných autentizačních procesů, není imunní vůči zranitelnostem a kyberzločinci těchto slabin zneužili ke spuštění různých útoků, jako je DNS spoofing a cache poisoning.

Ke zmírnění těchto hrozeb byla zavedena DNSSEC (Domain Name System Security Extensions). DNSSEC je sada rozšíření, která k DNS přidává další vrstvu zabezpečení. Využívá kryptografické podpisy k zajištění integrity a pravosti dat DNS, takže je pro útočníky mnohem těžší manipulovat nebo zachytit provoz DNS. Pomocí DNSSEC můžete důvěřovat tomu, že server nebo webová stránka, na kterou se obracíte, je pravý a nikoli škodlivý podvodník.

Authentication of Named Entities (DANE) založené na DNS posouvá zabezpečení DNS na další úroveň tím, že kombinuje sílu DNSSEC s certifikáty Transport Layer Security (TLS). DANE v podstatě váže certifikáty TLS ke konkrétním názvům domén DNS, čímž nabízí přímější a bezpečnější způsob ověření identity webu.

Posílená důvěra
DANE vzbuzuje vyšší úroveň důvěry v online transakce a interakce. Přidružením TLS certifikátů k DNS záznamům eliminuje nutnost spoléhat se pouze na certifikační autority (CA), čímž snižuje riziko podvodných certifikátů.
Ochrana proti útokům typu Man-in-the-Middle
Útoky typu Man-in-the-Middle (MitM) jsou trvalou hrozbou na internetu. DANE řeší tento problém tím, že zajišťuje, aby certifikát TLS předložený serverem odpovídal DNS záznamům spojeným s danou doménou, čímž účinně maří pokusy o MitM.
Vylepšené soukromí
S DANE jsou citlivé informace přenášené přes internet lépe chráněny před špiony. Kombinace šifrování DNSSEC a TLS zaručuje důvěrnost vašich dat.

Implementace DANE: Best Practices

Chcete-li využít DANE na maximum a posílit své online zabezpečení, budete muset provést následující kroky:

  1. Nasazení DNSSEC: Ujistěte se, že je DNSSEC pro vaši doménu správně nasazeno. DNSSEC přidává digitální podpisy do DNS záznamů, čímž zajišťuje, že zůstanou během přenosu nezměněny. To brání útočníkům v manipulaci se záznamy DNS, což je pro DANE klíčové, protože se spoléhá na přesné záznamy DNS při přiřazování certifikátů TLS k názvům domén.
  2. Certifikát TLS: Získejte platný certifikát TLS pro váš webový server. Tento certifikát by měl odpovídat názvu domény, kterou chcete zabezpečit.
  3. Vytvoření záznamu DANE: Vytvořte záznamy DANE v souboru zóny DNS s uvedením typu certifikátu (např. RSA nebo ECDSA) a přidružení certifikátu (např. úplný certifikát nebo otisk certifikátu).
  4. Záznam TLS nebo TLSA: Publikujte záznamy TLSA (Transport Layer Security Authentication) ve svém DNS a propojte certifikát TLS s odpovídajícím názvem domény a portem.

Frequently asked questions

Nejčastěji zodpovězené dotazy

Je DANE vhodný pro všechny weby a domény?

Zatímco DANE je všestranný nástroj, jeho vhodnost může záviset na konkrétních požadavcích na zabezpečení. Jeho implementace může vyžadovat technické znalosti certifikátů DNS, DNSSEC a TLS. Kromě toho by organizace měly zvážit faktory, jako je dostupnost podpory DNSSEC od jejich registrátora domény nebo poskytovatele hostingu. Přesto je to zvláště cenné pro ty, kteří ve své online přítomnosti upřednostňují robustní procesy zabezpečení a ověřování.

Mohu implementovat DANE sám, nebo potřebuji specializované odborné znalosti?

Implementace DANE může vyžadovat technické znalosti certifikátů DNS, DNSSEC a TLS. Mnoho organizací upřednostňuje spolupráci s IT profesionály nebo poskytovateli hostingu DNS, aby zajistily hladkou a úspěšnou implementaci.

Je DANE kompatibilní se všemi typy certifikátů TLS?

DANE lze použít s různými typy certifikátů TLS, včetně certifikátů RSA a ECDSA. Nabízí flexibilitu při výběru typu certifikátu, který odpovídá vašim potřebám zabezpečení. Je však nezbytné zajistit, aby vybraný certifikát odpovídal názvu vaší domény a bezpečnostním požadavkům.

Jak mohu ověřit, zda web nebo doména používá pro zabezpečení DANE?

Chcete-li zkontrolovat, zda web nebo doména využívá DANE, můžete použít online nástroje a služby, které provádějí kontroly DANE. Tyto nástroje dokážou ověřit, zda certifikát TLS předložený serverem odpovídá záznamům DNS přidruženým k doméně, což poskytuje důvěru v použití DANE pro zabezpečení.

Jak často by měly být aktualizovány záznamy DANE a certifikáty TLS?

Záznamy DANE a certifikáty TLS by měly být pravidelně aktualizovány, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost vaší online přítomnosti. Časté aktualizace pomáhají řešit potenciální zranitelnosti a udržovat přesnost DNS záznamů.

Viz také:

Sledujte cestu svých e-mailů s podrobnými informacemi o směrování zpráv. Podívejte se, kde byla vaše zpráva, a ujistěte se, že dorazila na místo určení, pomocí našeho E-mailerize Header Analyzer . Získejte komplexní rozpis informací o odesílateli, včetně podrobností o ověření e-mailu, domény odesílatele a dalších.