DANE (DNS-baserad autentisering av namngivna enheter)

DNS-baserad autentisering av namngivna enheter (DANE) är ett kraftfullt verktyg inom cybersäkerhetsområdet. Det framstår som en pålitlig lösning för att förbättra säkerhetsåtgärderna och skydda din onlinenärvaro.

Förstå grunderna

Vad är DANE?

DNS-baserad autentisering av namngivna enheter är en banbrytande teknik designad för att stärka säkerheten för din onlinekommunikation. Den fungerar i skärningspunkten mellan Domain Name System (DNS) och Transport Layer Security (TLS) och erbjuder ett extra lager av skydd mot olika cyberhot.

Föreställ dig att din dator levererar ett meddelande till adressen du skrev i avsändarfältet. Det måste först se till att det levererar budskapet till rätt plats. Den gör detta genom att fråga en speciell katalogtjänst som kallas Domain Name System (DNS) om vägbeskrivningar till rätt plats (mottagarens server).

Här kommer DANE in för att göra denna process säkrare:

  • Låsa brevet: Precis som ett skrivet brev normalt sätts i ett kuvert och förseglas för att hålla det privat. På samma sätt säkerställer DANEs krypteringsmekanism att informationen som din dator skickar till mottagarens server förvaras säker och inte kan ses av någon annan.
  • Kontrollera adressen: För att säkerställa säkerheten och sekretessen för meddelandet använder DANE en kryptografisk nyckel lagrad i DNS och kopplad till mottagarens domännamn för att säkerställa att den skickar ditt brev till rätt plats och inte till en falsk.
  • Stoppa e-postattacker: Dina meddelanden kan potentiellt vara föremål för handlingar av illvillig karaktär utförda av angripare, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. DANE lägger till ett extra lager av skydd genom att se till att ingen i hemlighet kan fånga upp meddelandet genom att förfalska avsändarens adress och förfalska kommunikationen.

Enkelt uttryckt är DANE som en säkerhetsvakt för dina e-postmeddelanden, som ser till att de hålls privata, inte kan manipuleras och når mottagarens inkorg säkert.

Arbetsprincipen

DANE använder DNS för att lagra kryptografiska nycklar associerade med domännamn. Dessa nycklar används för att validera äktheten av digitala certifikat som används i TLS-anslutningar. Genom att göra det minskar DANE riskerna för skadliga attacker och säkerställer att dina data förblir konfidentiella och ohärdade under överföringen.

TLS roll

Transport Layer Security (TLS) är ett kryptografiskt protokoll utformat för att säkra dataöverföring över datornätverk. Det spelar en avgörande roll för att säkerställa konfidentialitet, integritet och äkthet för data som utbyts mellan två kommunicerande parter, vanligtvis en klient (t.ex. din webbläsare) och en server (t.ex. en webbplatss server).

Kommunicerande parters handslag

Den säkra anslutningen till webbservern börjar med klientens förfrågan om dess TLS-certifikatversionsstöd och en offentlig nyckel. Eftersom de stödda algoritmerna och versionerna och den publika nyckeln erhålls, genererar klienten en hemlig slumpmässig nyckel och krypterar den med hjälp av serverns publika nyckel från certifikatet. Denna krypterade nyckel skickas till servern. Anslutningen till servern kan anses vara fullständig och säker.

Datakryptering och integritet

All data som överförs mellan dem krypteras med symmetrisk kryptering, vilket innebär att båda parter använder samma hemliga nyckel. Detta säkerställer att även om de avlyssnas, förblir uppgifterna obegripliga för spioner.

TLS använder också kryptografiska hashfunktioner för att säkerställa dataintegritet. Varje sänt meddelande inkluderar ett hashvärde för meddelandeinnehållet. Efter mottagandet kan mottagaren verifiera denna hash för att upptäcka eventuell manipulering eller korruption under överföringen.

Certifikatvalidering

Innan förtroende upprättas validerar klienten serverns digitala certifikat. Detta innebär att kontrollera certifikatets äkthet, utgångsdatum och om det har utfärdats av en betrodd certifikatutfärdare (CA). Om några problem upptäcks kommer klienten att avsluta anslutningen för att förhindra potentiella säkerhetsrisker.

DANE och DNS Samarbete

Kryptografisk länkning

När din dator ansluter till en server kontrollerar den inte bara serverns TLS-certifikat utan söker också upp DNS-posten med den unika identifieraren för domännamnet.

Matchar DNS-posten

Om TLS-certifikatet som presenteras av servern matchar posten i DNS, fungerar det som en bekräftelse på att du fick rätt vägbeskrivning.

Säkerhetshöjande

Denna process ökar säkerheten avsevärt. Det gör det mycket svårare för angripare att lura dig med falska certifikat eftersom de också skulle behöva äventyra DNS, vilket är en utmanande uppgift på grund av dess distribuerade och motståndskraftiga natur.

Sammantaget ökar DANEs system säkerheten genom att direkt koppla TLS-certifikat med DNS-poster. Denna länkning genom kryptografiska metoder verifierar att certifikatet du får stämmer perfekt överens med det förväntade certifikatet för en specifik domän och ger ett starkt lager av skydd för dina onlineinteraktioner.

Layer 1 --------------------------------------> TLS Certificate Retrieval -------------------------------------> TLS Certificate Version and Public Key DNS Record Lookup ---------------------------------> ---------------------------------> WEB Server DNS Server Authenticity Verification 2 1

Fördelarna med DANE

DNS, som lagrar olika typer av poster för att ge en hög nivå av datasäkerhet genom starka autentiseringsprocesser, är inte immun mot sårbarheter, och cyberkriminella har utnyttjat dessa svagheter för att starta olika attacker, såsom DNS-spoofing och cacheförgiftning.

För att mildra dessa hot introducerades DNSSEC (Domain Name System Security Extensions). DNSSEC är en svit med tillägg som lägger till ett extra lager av säkerhet till DNS. Den använder sig av kryptografiska signaturer för att säkerställa integriteten och äktheten hos DNS-data, vilket gör det mycket svårare för angripare att manipulera eller avlyssna DNS-trafik. Genom att använda DNSSEC kan du lita på att en server eller en webbplats som du adresserar är en äkta sådan och inte en illvillig bedragare.

DNS-baserad autentisering av namngivna enheter (DANE) tar DNS-säkerhet till nästa nivå genom att kombinera kraften hos DNSSEC med TLS-certifikat (Transport Layer Security). I huvudsak binder DANE TLS-certifikat till specifika DNS-domännamn, vilket erbjuder ett mer direkt och säkert sätt att verifiera en webbplatss identitet.

Förbättrat förtroende
DANE ingjuter en högre nivå av förtroende för onlinetransaktioner och interaktioner. Genom att associera TLS-certifikat med DNS-poster eliminerar det behovet av att enbart förlita sig på certifikatutfärdare (CA), vilket minskar risken för bedrägliga certifikat.
Skydd mot Man-in-the-Middle-attacker
Man-in-the-Middle (MitM)-attacker är ett bestående hot på internet. DANE tar itu med detta problem genom att se till att TLS-certifikatet som presenteras av en server matchar DNS-posterna som är associerade med den domänen, vilket effektivt förhindrar MitM-försök.
Förbättrad integritet
Med DANE är känslig information som överförs över internet bättre skyddad från spioner. Kombinationen av DNSSEC och TLS-kryptering garanterar konfidentialitet för dina data.

Implementera DANE: Best Practices

För att få ut det mesta av DANE och stärka din onlinesäkerhet måste du utföra följande steg:

  1. DNSSEC-distribution: Se till att DNSSEC är korrekt distribuerat för din domän. DNSSEC lägger till digitala signaturer till DNS-poster, vilket säkerställer att de förblir oförändrade under överföringen. Detta förhindrar angripare från att manipulera DNS-poster, vilket är avgörande för DANE eftersom det förlitar sig på korrekta DNS-poster för att associera TLS-certifikat med domännamn.
  2. TLS-certifikat: Skaffa ett giltigt TLS-certifikat för din webbserver. Detta certifikat bör matcha det domännamn du vill säkra.
  3. Skapa DANE-poster: Skapa DANE-poster i din DNS-zonfil och ange typen av certifikat (t.ex. RSA eller ECDSA) och certifikatassociationen (t.ex. fullständigt certifikat eller certifikatfingeravtryck).
  4. TLS- eller TLSA-post: Publicera TLSA-poster (Transport Layer Security Authentication) i din DNS och länka TLS-certifikatet till motsvarande domännamn och port.

Frequently asked questions

De vanligaste frågorna besvarade

Är DANE lämpligt för alla webbplatser och domäner?

Även om DANE är ett mångsidigt verktyg, kan dess lämplighet bero på specifika säkerhetskrav. Dess implementering kan kräva teknisk expertis i DNS-, DNSSEC- och TLS-certifikat. Dessutom bör organisationer överväga faktorer som tillgängligheten av DNSSEC-stöd från deras domänregistrator eller värdleverantör. Ändå är det särskilt värdefullt för dem som prioriterar robusta säkerhets- och autentiseringsprocesser i sin onlinenärvaro.

Kan jag implementera DANE på egen hand, eller behöver jag specialiserad expertis?

Implementering av DANE kan kräva teknisk kunskap i DNS-, DNSSEC- och TLS-certifikat. Många organisationer föredrar att arbeta med IT-proffs eller DNS-värdleverantörer för att säkerställa en smidig och framgångsrik implementering.

Är DANE kompatibel med alla typer av TLS-certifikat?

DANE kan användas med olika typer av TLS-certifikat, inklusive RSA- och ECDSA-certifikat. Det erbjuder flexibilitet när det gäller att välja den certifikattyp som passar dina säkerhetsbehov. Det är dock viktigt att se till att certifikatet du väljer matchar ditt domännamn och säkerhetskrav.

Hur kan jag verifiera om en webbplats eller domän använder DANE för säkerhet?

För att kontrollera om en webbplats eller domän använder DANE kan du använda onlineverktyg och tjänster som utför DANE-kontroller. Dessa verktyg kan verifiera om TLS-certifikatet som presenteras av servern matchar DNS-posterna som är associerade med domänen, vilket ger förtroende för användningen av DANE för säkerhet.

Hur ofta ska DANE-poster och TLS-certifikat uppdateras?

DANE-poster och TLS-certifikat bör uppdateras regelbundet för att säkerställa säkerheten och tillförlitligheten för din onlinenärvaro. Frekventa uppdateringar hjälper till att åtgärda potentiella sårbarheter och bibehålla noggrannheten hos DNS-poster.

Se även:

Följ resan för dina e-postmeddelanden med detaljerad information om vidarebefordran av meddelanden. Se var ditt meddelande har varit och se till att det når sin destination med vår Emailerize Header Analyzer . Få en omfattande uppdelning av avsändarinformation, inklusive e-postautentiseringsdetaljer, avsändarens domän och mer.