DANE (базирано на DNS удостоверяване на именувани обекти)

Базираното на DNS удостоверяване на именувани обекти (DANE) е мощен инструмент в сферата на киберсигурността. Той се откроява като надеждно решение за подобряване на мерките за сигурност и защита на вашето онлайн присъствие.

Разбиране на основите

Какво е DANE?

Базираното на DNS удостоверяване на наименувани обекти е авангардна технология, предназначена да подсили сигурността на вашите онлайн комуникации. Той работи в пресечната точка на системата за имена на домейни (DNS) и сигурността на транспортния слой (TLS), предлагайки допълнителен слой на защита срещу различни кибер заплахи.

Представете си, че компютърът ви доставя съобщение на адреса, който сте въвели в полето за подател. Първо трябва да се увери, че доставя съобщението на правилното място. Той прави това, като пита специална справочна услуга, наречена Domain Name System (DNS), за указания до правилното място (сървъра на получателя).

Ето къде се намесва DANE, за да направи този процес по-безопасен:

  • Заключване на писмото: Точно както написано писмо обикновено се поставя в плик и се запечатва, за да бъде поверително. По подобен начин механизмът за криптиране на DANE гарантира, че информацията, която вашият компютър изпраща до сървъра на получателя, се пази в безопасност и не може да бъде видяна от никой друг.
  • Проверка на адреса: За да гарантира безопасността и секретността на съобщението, DANE прилага криптографски ключ, съхранен в DNS и свързан с името на домейна на получателя, за да се увери, че изпраща вашето писмо до точното място, а не на фалшиво.
  • Спиране на имейл атаки: Вашите съобщения потенциално могат да бъдат обект на действия със злонамерен характер, извършвани от нападатели, което може да доведе до тежки последствия. DANE добавя допълнителен слой на защита, като гарантира, че никой не може тайно да прихване съобщението, като фалшифицира адреса на подателя и фалшифицира комуникацията.

Казано с прости думи, DANE е като охрана на вашите имейл съобщения, като се уверява, че те са поверителни, не могат да бъдат манипулирани и достигат безопасно до входящата кутия на получателя.

Принципът на работа

DANE използва DNS за съхраняване на криптографски ключове, свързани с имена на домейни. Тези ключове се използват за проверка на автентичността на цифровите сертификати, използвани в TLS връзки. По този начин DANE намалява рисковете от злонамерени атаки и гарантира, че вашите данни остават поверителни и непроменени по време на предаване.

Ролята на TLS

Защита на транспортния слой (TLS) е криптографски протокол, предназначен да защити предаването на данни през компютърни мрежи. Той играе решаваща роля за гарантиране на поверителността, целостта и автентичността на данните, обменяни между две комуникиращи страни, обикновено клиент (напр. вашия уеб браузър) и сървър (напр. сървър на уебсайт).

Ръкостискане на комуникиращи страни

Сигурната връзка с уеб сървъра започва със заявка на клиента за поддръжка на неговата версия на TLS сертификат и публичен ключ. Тъй като поддържаните алгоритми и версии и публичният ключ са получени, клиентът генерира таен произволен ключ и го криптира с помощта на публичния ключ на сървъра от сертификата. Този криптиран ключ се изпраща на сървъра. Връзката със сървъра може да се счита за пълна и сигурна.

Шифроване и цялост на данните

Всички данни, предавани между тях, са криптирани чрез симетрично криптиране, което означава, че и двете страни използват един и същ таен ключ. Това гарантира, че дори ако бъдат прихванати, данните остават неразбираеми за шпионите.

TLS също използва криптографски хеш функции, за да гарантира целостта на данните. Всяко предадено съобщение включва хеш стойност на съдържанието на съобщението. При получаване, получателят може да провери този хеш, за да открие всякакво подправяне или повреда по време на предаване.

Валидиране на сертификат

Преди да установи доверие, клиентът проверява цифровия сертификат на сървъра. Това включва проверка на автентичността на сертификата, датата на изтичане и дали е издаден от доверен сертифициращ орган (CA). Ако бъдат открити проблеми, клиентът ще прекрати връзката, за да предотврати потенциални рискове за сигурността.

DANE и DNS сътрудничество

Криптографско свързване

Когато вашият компютър се свърже със сървър, той не само проверява TLS сертификата на сървъра, но и търси DNS записа с уникалния идентификатор на името на домейна.

Съвпадение на DNS записа

Ако TLS сертификатът, представен от сървъра, съвпада със записа в DNS, това служи като потвърждение, че сте получили правилните указания.

Повишаване на сигурността

Този процес значително повишава сигурността. Това прави много по-трудно за нападателите да ви подмамят с фалшиви сертификати, защото те също ще трябва да компрометират DNS, което е предизвикателна задача поради разпределения и устойчив характер.

Като цяло системата на DANE подобрява сигурността чрез директно свързване на TLS сертификати с DNS записи. Това свързване чрез криптографски средства потвърждава, че сертификатът, който получавате, съвпада перфектно с очаквания сертификат за конкретен домейн, осигурявайки силен слой на защита за вашите онлайн взаимодействия.

Layer 1 --------------------------------------> TLS Certificate Retrieval -------------------------------------> TLS Certificate Version and Public Key DNS Record Lookup ---------------------------------> ---------------------------------> WEB Server DNS Server Authenticity Verification 2 1

Предимствата на DANE

DNS, съхранявайки различни видове записи, за да осигури високо ниво на безопасност на данните чрез силни процеси на удостоверяване, не е имунизиран срещу уязвимости и киберпрестъпниците са използвали тези слабости, за да стартират различни атаки, като DNS подправяне и отравяне на кеша.

За смекчаване на тези заплахи беше въведен DNSSEC (разширения за сигурност на системата за имена на домейни). DNSSEC е набор от разширения, които добавят допълнително ниво на сигурност към DNS. Той използва криптографски подписи, за да гарантира целостта и автентичността на DNS данните, което прави много по-трудно за нападателите да манипулират или прихващат DNS трафик. Като използвате DNSSEC, можете да се доверите, че сървър или уебсайт, към който адресирате, е истински, а не злонамерен измамник.

Базираното на DNS удостоверяване на наименувани обекти (DANE) издига DNS сигурността на следващото ниво чрез комбиниране на силата на DNSSEC със сертификати за сигурност на транспортния слой (TLS). По същество DANE свързва TLS сертификати със специфични DNS имена на домейни, предлагайки по-директен и сигурен начин за проверка на самоличността на уебсайт.

Подобрено доверие
DANE внушава по-високо ниво на доверие в онлайн транзакциите и взаимодействията. Чрез свързването на TLS сертификати с DNS записи, той елиминира необходимостта да се разчита единствено на сертифициращи органи (CA), намалявайки риска от измамни сертификати.
Защита срещу атаки "човек по средата"
Атаките Man-in-the-Middle (MitM) са постоянна заплаха в интернет. DANE адресира това безпокойство, като гарантира, че TLS сертификатът, представен от сървър, съответства на DNS записите, свързани с този домейн, ефективно осуетявайки опитите за MitM.
Подобрена поверителност
С DANE чувствителната информация, предавана по интернет, е по-добре защитена от шпиони. Комбинацията от DNSSEC и TLS криптиране гарантира поверителността на вашите данни.

Внедряване на DANE: Най-добри практики

За да се възползвате максимално от DANE и да подобрите своята онлайн сигурност, ще трябва да изпълните следните стъпки:

  1. Внедряване на DNSSEC: Уверете се, че DNSSEC е правилно внедрен за вашия домейн. DNSSEC добавя цифрови подписи към DNS записите, като гарантира, че те остават непроменени по време на предаване. Това не позволява на нападателите да подправят DNS записите, което е от решаващо значение за DANE, тъй като разчита на точни DNS записи, за да асоциира TLS сертификати с имена на домейни.
  2. TLS сертификат: Получете валиден TLS сертификат за вашия уеб сървър. Този сертификат трябва да съответства на името на домейна, което искате да защитите.
  3. Създаване на DANE запис: Създайте DANE записи във вашия файл на DNS зона, като посочите типа сертификат (напр. RSA или ECDSA) и асоциацията на сертификата (напр. пълен сертификат или пръстов отпечатък на сертификат).
  4. TLS или TLSA запис: Публикувайте TLSA (Transport Layer Security Authentication) записи във вашия DNS, свързвайки TLS сертификата със съответното име на домейн и порт.

Frequently asked questions

Отговорени са най-популярните запитвания

Подходящ ли е DANE за всички уебсайтове и домейни?

Въпреки че DANE е универсален инструмент, неговата пригодност може да зависи от специфични изисквания за сигурност. Прилагането му може да изисква технически опит в DNS, DNSSEC и TLS сертификати. Освен това организациите трябва да вземат предвид фактори като наличието на поддръжка на DNSSEC от техния регистратор на домейни или хостинг доставчик. И все пак, това е особено ценно за тези, които дават приоритет на стабилната сигурност и процесите на удостоверяване в своето онлайн присъствие.

Мога ли да внедря DANE сам или имам нужда от специализиран опит?

Внедряването на DANE може да изисква технически познания в DNS, DNSSEC и TLS сертификати. Много организации предпочитат да работят с ИТ специалисти или доставчици на DNS хостинг, за да осигурят гладко и успешно внедряване.

DANE съвместим ли е с всички видове TLS сертификати?

DANE може да се използва с различни видове TLS сертификати, включително RSA и ECDSA сертификати. Той предлага гъвкавост при избора на типа сертификат, който отговаря на вашите нужди за сигурност. Важно е обаче да се уверите, че избраният от вас сертификат съответства на името на вашия домейн и изискванията за сигурност.

Как мога да проверя дали уебсайт или домейн използва DANE за сигурност?

За да проверите дали уебсайт или домейн използва DANE, можете да използвате онлайн инструменти и услуги, които извършват проверки на DANE. Тези инструменти могат да проверят дали TLS сертификатът, представен от сървъра, съответства на DNS записите, свързани с домейна, осигурявайки увереност в използването на DANE за сигурност.

Колко често трябва да се актуализират DANE записите и TLS сертификатите?

DANE записите и TLS сертификатите трябва да се актуализират редовно, за да се гарантира сигурността и надеждността на вашето онлайн присъствие. Честите актуализации помагат за справяне с потенциални уязвимости и поддържат точността на DNS записите.

Вижте също:

Следвайте пътя на вашите имейли с подробна информация за маршрутизиране на съобщения. Вижте къде е било съобщението ви и се уверете, че е достигнало местоназначението си с нашия Анализатор на заглавки на Emailerize . Получете изчерпателна разбивка на информацията за подателя, включително подробности за удостоверяване на имейл, домейн на подателя и др.