DMARC

Zásady DMARC: Klíčové pojmy a význam pro bezpečnost pošty

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) je výkonný nástroj určený k boji proti škodlivým aktivitám, jako je spoofing nebo phishing, které mohou narušit e-mailovou komunikaci zneužíváním předstírání identity domény. Funguje jako sada pravidel, známých jako zásada DMARC, která pomáhá ověřit legitimitu příchozích zpráv a poskytuje pokyny, jak zacházet s neautorizovanými nebo podvodnými e-maily. Zásadu vytváří odesílající organizace a je uložena ve zvláštním záznamu v rámci systému doménových jmen (DNS). Správnou konfigurací záznamu DMARC mohou organizace posílit zabezpečení své domény, zabránit předstírání jiné identity a chránit pověst své značky.

Pro optimální zabezpečení e-mailu se důrazně doporučuje integrovat DMARC s SPF (Sender Policy Framework) a DKIM (DomainKeys Identified Mail). Tyto dva mechanismy hrají klíčovou roli při ověřování pravosti a integrity e-mailů. SPF ověřuje zdroj zprávy, zatímco DKIM ověřuje její integritu. DMARC doplňuje tyto kontroly ověřením pole From proti doméně odesílatele a určením vhodných akcí na základě výsledků ověření SPF a DKIM. Kombinací těchto ověřovacích mechanismů mohou legitimní e-maily bezpečně dorazit k zamýšleným příjemcům, zatímco neautorizované nebo podvodné zprávy jsou účinně blokovány.

Výhody DMARC pro zabezpečení e-mailu

Implementace tohoto ověřovacího protokolu poskytuje několik podstatných výhod pro zabezpečení e-mailu:

 • Za prvé, slouží jako robustní obranný mechanismus proti neoprávněným aktivitám kyberzločinců, kteří hledají přístup k citlivým datům. Změnou byť jediného písmena v názvu domény se mohou zločinci vydávat za doménu a přistupovat k důvěrným informacím bez řádné autorizace, což může vést k narušení dat. V kombinaci s SPF a DKIM provádí DMARC důkladnou kontrolu hlavičky zprávy, porovnává ji s údaji poskytnutými v záznamech, aby byla zajištěna její autenticita a výrazně se snížila pravděpodobnost pokusů o spoofing nebo phishing.
 • Dále umožňuje komplexní sledování emailové aktivity prostřednictvím detailních reportů. Organizace mohou získat cenné poznatky o původu a vzorcích zneužívání e-mailů, což jim umožní přijímat proaktivní opatření při konfrontaci s potenciálními bezpečnostními hrozbami.
 • Kromě toho hraje DMARC zásadní roli při zachování dobré pověsti společnosti tím, že poskytuje přesné a důvěryhodné informace o její doméně, čímž potvrzuje legitimitu zdroje e-mailu. Výsledkem je, že organizace mohou mít jistotu, že jejich e-maily jsou úspěšně doručeny, což vytváří bezproblémový a bezpečný způsob komunikace. To podporuje důvěru mezi zákazníky a partnery a přispívá k udržování pevných a spolehlivých vztahů.

Celkově se jedná o základní nástroj pro organizace, které hledají solidní ochranu e-mailů, a jeho implementace je klíčovou strategií pro ochranu reputace.

Záznam DMARC: Prezentace, komponenty a nastavení

Příklad záznamu DMARC

Záznam je reprezentován jako TXT záznam sestávající ze smysluplných částí.

_dmarc.yourdomain.com. IN TXT "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:your@email.com;"

Komponenty, jejich interpretace a možné hodnoty

DMARC record components
TagsInterpretationPossible Values
vversion of DMARCv=DMARC1
precommended actions on emails that fail authenticationp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
aspfverification conformance mode for SPF recordsaspf=r (relaxed) — allow partial matches
aspf=s (strict) — allow only exact matches
adkimsimilar to aspfadkim=r
pctthe percentage of email messages to be filtered in a flowpst=100 is the best practice
sppolicy for handling subdomainsp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
ruaan address for bulk reportsrua=mailto:your@email.com
ruflike ruf tag specifies the addresses for receiving failure (or forensic) reportsruf=mailto:your@email.com
foa type of report a sender receives depending on the failurefo=0: a report on both SPF and DKIM alignment failure. (Default)
fo=1: a report on either SPF or DKIM alignment failure. (Recommended)
fo=d: a report on signature validation failure.
fo=s: a report on SPF verification failure.
rfstates various formats for reports of forensic characterrf=afrf (default)
ritime interval between reports (in seconds)ri=86400 (default)

Nastavení

Nejběžnějším způsobem nastavení záznamu je přístup do konzoly pro správu DNS (Domain Name System).

 1. Nejprve určete zónu DNS pro doménu, pro kterou chcete nastavit DMARC. Obvykle se jedná o doménu spojenou s vašimi e-mailovými adresami.
 2. Vytvořte nový záznam TXT pro subdoménu „_dmarc.yourdomain.com“ (nahraďte „yourdomain.com“ svou skutečnou doménou). Pokud dáváte přednost nastavení protokolu pro hlavní doménu, vynechejte část subdomény a vytvořte záznam TXT pro vasedomena.com.
 3. Nastavte všechny potřebné značky a hodnoty pro záznam TXT, abyste určili zásady.
 4. Nakonec uložte změny, abyste deklarovali záznam DMARC v DNS.

Počkejte chvíli na šíření DNS, které obvykle trvá několik hodin nebo až 48 hodin, než se změny uplatní globálně.

JAK TO FUNGUJE

Proces ověřování

Když je e-mail na cestě do doručené pošty příjemce, prochází sofistikovaným procesem ověřování prováděným přijímajícím serverem. Tento proces se opírá o dva základní nástroje: záznam SPF (Sender Policy Framework) a záznam DKIM (DomainKeys Identified Mail). Záznam SPF ověřuje, zda je IP adresa odesílatele oprávněna odesílat e-maily jménem konkrétní domény, zatímco záznam DKIM ověřuje legitimitu zdroje zkoumáním podpisu v hlavičce zprávy. Pokud zpráva úspěšně projde autentizací pomocí těchto dvou metod, DMARC ověří zarovnání domény a zajistí, že adresa odesílatele odpovídá ověřenému odesílateli. Tento vícevrstvý proces ověřování pomáhá zaručit integritu a bezpečnost e-mailové komunikace.

DMARC record authentication processLayer 1 mail service mail service ------- ------- ------- ------- rejected spam DMARK check and policy application sender's email service DNS server recipient mail server recipient's email service

DMARC také poskytuje pokyny pro to, jak by přijímající servery měly nakládat s e-maily ve výsledku kontrol ověřování. Například:

 • autentizace prošla p=none - zpráva je doručena
 • autentizace selhala p=odmítnout - zpráva není doručena
 • ověření se nezdařilo p=karanténa - zpráva je označena jako spam

Průmyslová adopce

DMARC získal významnou pozornost a přijetí v různých průmyslových odvětvích. Současné trendy a statistiky kolem jeho přijetí zdůrazňují důležitost zabezpečení komunikace mezi organizacemi a jejich ochrany před phishingovými útoky. Ve finančním a bankovním sektoru je na vzestupu, přičemž mnoho institucí zavádí přísné zásady k zajištění pravosti jejich e-mailové komunikace. Podobně i zdravotnické organizace uznávají její hodnotu při ochraně citlivých informací o pacientech. Technologický průmysl také přijal DMARC, přičemž společnosti upřednostňují ověřování e-mailů, aby si zachovaly pověst své značky a chránily uživatele před podvody založenými na e-mailech. Vládní agentury navíc stále častěji přijímají DMARC k obraně proti kybernetickým hrozbám a zajištění bezpečné komunikace s občany. Tyto trendy naznačují rostoucí uznání jeho účinnosti při prevenci e-mailových podvodů a budování důvěry v digitální komunikaci napříč různými odvětvími.

Užitečné tipy

 1. Je velmi důležité nepodceňovat hodnotu reportů, zejména pro organizace využívající BIMI (Brand Indicators for Message Identification). Pokud máte v úmyslu zahrnout do zpráv své logo, je nezbytné zajistit, aby bylo správně nakonfigurováno v DNS, aby úspěšně prošlo kontrolou DMARC. Zde se sledování ukazuje jako mimořádně užitečné. Celkově zprávy poskytují organizacím cenné informace o stavu ověřování e-mailů odeslaných jejich jménem, což jim umožňuje řešit jakékoli potenciální problémy, které vyžadují pozornost.
 2. Chcete-li minimalizovat falešné poplachy a zabránit tomu, aby byly ověřené e-maily omylem označeny jako podezřelé nebo odmítnuté, zvažte použití seznamů povolených pro důvěryhodné odesílatele nebo provedení nezbytných změn v konfiguraci e-mailů.
 3. Je důležité průběžně sledovat hlášení DMARC, okamžitě prošetřit jakékoli anomálie nebo neoprávněné aktivity a podle potřeby provést úpravy zásad. Doporučuje se také pravidelně kontrolovat a aktualizovat konfigurace SPF a DKIM, aby byly v souladu s organizačními změnami.

Frequently asked questions

Odpovědi na nejčastější otázky

Může DMARC zastavit e-mailové podvody?

Účinně snižuje riziko škodlivých činností souvisejících s e-mailem, ale nemůže je zcela vymýtit. DMARC spoléhá na ověřování SPF a DKIM, které lze za určitých okolností obejít. Nicméně organizace, které začlení tento ověřovací mechanismus do svých e-mailových systémů, mohou výrazně zvýšit bezpečnost své e-mailové komunikace.

Může DMARC narušit doručování legitimních e-mailů?

Nesprávně nakonfigurované zásady mohou ovlivnit doručování legitimních e-mailů. Proto je velmi důležité pečlivě sledovat zprávy a provést nezbytné úpravy zásad, aby se zabránilo falešným poplachům a zachovala se optimální doručitelnost e-mailů.

Jak dlouho trvá, než uvidíte výhody DMARC?

Čas, který to trvá, závisí na různých faktorech, včetně velikosti organizace a objemu odchozích e-mailů. Obecně by organizace měly začít pozorovat zlepšení v doručování e-mailů a zabezpečení během několika týdnů po implementaci.

Je možné používat DMARC u poskytovatelů e-mailových služeb?

Ano, za předpokladu, že podporují ověřování SPF a DKIM. V současné době je podpora DMARC dostupná pro většinu populárních poskytovatelů e-mailových služeb.

Viz také:

S výše zavedeným e-mailovým mechanismem zůstávají všechny podrobnosti o procesu přenosu e-mailu za scénou, pokud nejsou výslovně uvedeny, jak je uvedeno v záznamu DMARC. Existuje však jiný způsob, jak analyzovat informace obsažené v záhlaví zprávy, jako je její odesílatel, typ obsahu, směrování a další, pomocí našeho E-mail Headers Analyzer . Získáním relevantních informací z hlavičky zprávy naše aplikace poskytuje cenné informace o procesu přenosu e-mailu.