DMARC

Политика на DMARC: Ключови понятия и значение за безопасността на пощата

DMARC (Удостоверяване, отчитане и съответствие на съобщения, базирано на домейн) е мощен инструмент, предназначен да се бори със злонамерени дейности като спуфинг или фишинг, които могат да нарушат комуникацията по имейл чрез използване на имитиране на домейн. Той действа като набор от правила, известен като DMARC политика, който помага да се провери легитимността на входящите съобщения и предоставя инструкции как да се справят с неоторизирани или измамни имейли. Политиката се създава от изпращащата организация и се съхранява в специален запис в системата за имена на домейни (DNS). Чрез правилното конфигуриране на DMARC записа организациите могат да подобрят сигурността на своя домейн, да предотвратят представяне под чужда самоличност и да защитят репутацията на своята марка.

За оптимална сигурност на имейла силно се препоръчва да интегрирате DMARC с SPF (Sender Policy Framework) и DKIM (DomainKeys Identified Mail). Тези два механизма играят критична роля при проверката на автентичността и целостта на имейлите. SPF проверява източника на съобщението, докато DKIM потвърждава неговата цялост. DMARC допълва тези проверки, като проверява полето От спрямо домейна на подателя и определя подходящите действия въз основа на резултатите от проверката на SPF и DKIM. Чрез комбиниране на тези механизми за удостоверяване легитимните имейли могат безопасно да достигнат до предвидените получатели, докато неоторизираните или измамнически съобщения се блокират ефективно.

Предимства на DMARC за сигурност на имейл

Внедряването на този протокол за удостоверяване предоставя няколко съществени предимства за сигурността на имейла:

 • Първо, той служи като здрав защитен механизъм срещу неразрешени дейности, извършвани от киберпрестъпници, търсещи достъп до чувствителни данни. Променяйки дори една буква в име на домейн, престъпниците могат да се представят за домейна и да получат достъп до поверителна информация без подходящо разрешение, което потенциално води до пробиви на данни. Когато се комбинира със SPF и DKIM, DMARC извършва цялостен преглед на заглавката на съобщението, сравнявайки го с данните, предоставени в записите, за да гарантира неговата автентичност и значително да намали вероятността от опити за подправяне или фишинг.
 • Освен това, той позволява цялостно наблюдение на имейл дейността чрез подробни отчети. Организациите могат да получат ценна информация за произхода и моделите на злоупотреба с имейли, което им дава възможност да предприемат проактивни мерки за справяне с потенциални заплахи за сигурността.
 • Освен това DMARC играе жизненоважна роля в запазването на репутацията на компанията, като предоставя точна и надеждна информация за нейния домейн, като по този начин потвърждава легитимността на източника на имейл. В резултат на това организациите могат да имат увереност, че техните имейли са успешно доставени, създавайки безпроблемно и сигурно средство за комуникация. Това насърчава доверието между клиентите и партньорите, допринасяйки за поддържането на силни и надеждни взаимоотношения.

Като цяло, това е основен инструмент за организации, които търсят солидна защита на електронната поща, и прилагането му е ключова стратегия за запазване на репутацията.

DMARC запис: Представяне, компоненти и настройка

Пример за DMARC запис

Записът е представен като TXT запис, състоящ се от значими части.

_dmarc.yourdomain.com. IN TXT "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:your@email.com;"

Компоненти, тяхното тълкуване и възможни стойности

DMARC record components
TagsInterpretationPossible Values
vversion of DMARCv=DMARC1
precommended actions on emails that fail authenticationp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
aspfverification conformance mode for SPF recordsaspf=r (relaxed) — allow partial matches
aspf=s (strict) — allow only exact matches
adkimsimilar to aspfadkim=r
pctthe percentage of email messages to be filtered in a flowpst=100 is the best practice
sppolicy for handling subdomainsp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
ruaan address for bulk reportsrua=mailto:your@email.com
ruflike ruf tag specifies the addresses for receiving failure (or forensic) reportsruf=mailto:your@email.com
foa type of report a sender receives depending on the failurefo=0: a report on both SPF and DKIM alignment failure. (Default)
fo=1: a report on either SPF or DKIM alignment failure. (Recommended)
fo=d: a report on signature validation failure.
fo=s: a report on SPF verification failure.
rfstates various formats for reports of forensic characterrf=afrf (default)
ritime interval between reports (in seconds)ri=86400 (default)

Настройвам

Най-често срещаният начин за настройка на запис е достъп до конзолата за управление на DNS (система за имена на домейни).

 1. Първо, идентифицирайте DNS зоната за домейна, за който искате да настроите DMARC. Обикновено това е домейнът, свързан с вашите имейл адреси.
 2. Създайте нов TXT запис за поддомейна „_dmarc.yourdomain.com“ (заменете „yourdomain.com“ с вашия действителен домейн). Ако предпочитате да настроите протокола за основния домейн, пропуснете частта за поддомейна и създайте TXT записа за yourdomain.com.
 3. Задайте всички необходими тагове и стойности за TXT записа, за да укажете правилата.
 4. Накрая запазете промените, за да декларирате DMARC записа в DNS.

Оставете известно време за разпространение на DNS, което обикновено отнема няколко часа или до 48 часа, за да бъдат приложени промените глобално.

КАК РАБОТИ

Процес на удостоверяване

Когато имейл е на път към входящата кутия на получателя, той преминава през сложен процес на удостоверяване, провеждан от получаващия сървър. Този процес разчита на два основни инструмента: SPF (Sender Policy Framework) запис и DKIM (DomainKeys Identified Mail) запис. SPF записът проверява дали IP адресът на подателя е упълномощен да изпраща имейли от името на конкретен домейн, докато DKIM записът проверява легитимността на източника чрез проверка на подпис в заглавката на съобщението. Ако дадено съобщение премине успешно удостоверяване с помощта на тези два метода, DMARC се намесва, за да провери подравняването на домейна, като гарантира, че адресът на От съвпада с удостоверения подател. Този процес на многопластово удостоверяване помага да се гарантира целостта и сигурността на имейл комуникациите.

DMARC record authentication processLayer 1 mail service mail service ------- ------- ------- ------- rejected spam DMARK check and policy application sender's email service DNS server recipient mail server recipient's email service

DMARC също предоставя насоки за това как получаващите сървъри трябва да обработват имейли в резултат на проверки за удостоверяване. Например:

 • удостоверяването премина p=none - съобщението е доставено
 • неуспешно удостоверяване p=отхвърляне - съобщението не е доставено
 • неуспешно удостоверяване p=карантина - съобщението е маркирано като спам

Приемане в индустрията

DMARC спечели значително внимание и възприемане в различни индустрии. Настоящите тенденции и статистика около неговото приемане подчертават важността на осигуряването на комуникация между организациите и защитата им от фишинг атаки. Във финансовия и банковия сектор той се увеличава, като много институции прилагат строги политики, за да гарантират автентичността на своите имейл комуникации. По същия начин здравните организации признават стойността му при защитата на чувствителната информация за пациентите. Технологичната индустрия също възприе DMARC, като компаниите дават приоритет на имейл удостоверяването, за да запазят репутацията на марката си и да защитят потребителите от измами, базирани на имейл. Освен това правителствените агенции все повече приемат DMARC, за да се защитават срещу кибер заплахи и да гарантират сигурна комуникация с гражданите. Тези тенденции показват нарастващото признание за неговата ефикасност при предотвратяване на измами с имейли и установяване на доверие в цифровите комуникации в различни индустрии.

Полезни съвети

 1. От решаващо значение е да не се подценява стойността на отчетите, особено за организациите, използващи BIMI (индикатори за марка за идентификация на съобщения). Ако възнамерявате да включите вашето лого в съобщенията си, важно е да се уверите, че то е правилно конфигурирано в DNS, за да премине успешно DMARC проверката. Тук наблюдението се оказва изключително полезно. Като цяло отчетите предоставят на организациите ценна информация за състоянието на удостоверяване на имейлите, изпратени от тяхно име, което им позволява да адресират всички потенциални проблеми, които изискват внимание.
 2. За да сведете до минимум фалшивите положителни резултати и да предотвратите погрешното маркиране на удостоверени имейли като подозрителни или отхвърлени, помислете дали да не използвате бели списъци за доверени податели или да направите необходимите промени в имейл конфигурациите.
 3. Важно е непрекъснато да наблюдавате DMARC докладите, незабавно да разследвате всички аномалии или неразрешени дейности и да правите корекции в политиката, ако е необходимо. Препоръчва се също редовно преглеждане и актуализиране на конфигурациите на SPF и DKIM, за да се приведат в съответствие с организационните промени.

Frequently asked questions

Отговори на най-популярните въпроси

Може ли DMARC да спре имейл измамите?

Ефективно намалявайки риска от злонамерени дейности, свързани с имейл, не може напълно да ги изкорени. DMARC разчита на SPF и DKIM удостоверяване, което може да бъде заобиколено при определени обстоятелства. Въпреки това организациите, включващи този механизъм за удостоверяване в своите системи за електронна поща, могат значително да подобрят сигурността на своята комуникация по имейл.

Може ли DMARC да наруши доставката на легитимни имейли?

Неправилно конфигурираните правила могат да повлияят на доставката на легитимни имейли. Поради това е изключително важно внимателно да наблюдавате отчетите и да правите необходимите корекции в политиките, за да предотвратите фалшиви положителни резултати и да поддържате оптимална доставка на имейли.

Колко време отнема, за да видите предимствата на DMARC?

Времето, което отнема зависи от различни фактори, включително размера на организацията и обема на изходящите имейли. Като цяло организациите трябва да започнат да виждат подобрения в доставянето на имейли и сигурността в рамките на няколко седмици след внедряването.

Възможно ли е да се използва DMARC с доставчици на имейл услуги?

Да, така е, ако приемем, че поддържат SPF и DKIM удостоверяване. В днешно време поддръжката на DMARC е достъпна за повечето популярни доставчици на имейл услуги.

Вижте също:

С въведения по-горе механизъм за имейл, всички подробности за процеса на предаване на имейл остават зад кулисите, освен ако не са изрично докладвани, както е посочено в DMARC запис. Има обаче друг начин за анализиране на информацията, съдържаща се в заглавката на съобщение, като неговия подател, тип съдържание, маршрутизиране и други, като използвате нашия Анализатор на заглавки на имейл . Чрез извличане на подходяща информация от заглавката на съобщението, нашето приложение предоставя ценна информация за процеса на предаване на имейл.