1. Home
 2. Knowledge Base
 3. MX Record Essentials

Основни неща за запис на MX

Защитете пътуването на вашия имейл

Когато става въпрос за изпращане на имейли, пътуването от входящата кутия на подателя до входящата кутия на получателя понякога може да бъде предизвикателство. Доставката на имейл зависи от различни фактори и един от тези фактори е MX запис, който действа като гарант за успешно предаване на имейл до предназначението му. Важно е за всеки, който иска да подобри доставката на поща и да гарантира, че съобщенията му няма да се изгубят във виртуалното пространство.

Конфигурация на MX запис

Записът MX или Mail Exchange е ключов компонент в процеса на препращане на имейл. В предишната статия хвърлихме светлина върху това какво представлява DNS (система за имена на домейни – хранилище на информация за домейни) и нейната роля в доставката на поща и сигурността на пощата. MX записът е разновидност на DNS запис, който намира оторизиран сървър за получаване на поща за домейна, посочен в полето До на заглавката. Информацията за получаващия имейл сървър се посочва в записа от хоста. С прости думи, MX запис действа като пътна карта за имейли, като им казва къде трябва да отидат, за да стигнат до местоназначението си. Той служи като важна информация, която помага на имейл сървърите да определят къде да доставят входящите съобщения.

MX записите имат следния изглед:

example.net.  3600  IN   MX   20   mailserver1.example.net.
example.net.  3600  IN   MX   30   mailserver2.example.net.

В този пример:

 1. Име на домейн: Името на домейна е „example.net.“
 2. TTL (Time to live) стойност: TTL стойността е зададена на 3600 секунди (1 час). Това означава, че MX записът може да бъде кеширан от DNS резолвери до 1 час, преди да трябва да проверят за актуализации.
 3. "IN" означава Интернет.
 4. Тип запис: „MX“ показва, че това е MX запис.
 5. Стойност на предпочитанията: Стойностите на предпочитанията са зададени на 20 и 30. Това предполага, че сървърът с най-ниска стойност на приоритет ще бъде изпробван първи.
 6. Мейл обменник: Мейл обменниците са „mailserver1.example.net“ и „mailserver2.example.net“, което показва, че тези имейл сървъри са отговорни за обработката на имейли за домейна „example.net“.

MX записите също използват A или AAAA (в зависимост от IP версията) записи. Запис A съдържа IP адрес на целевия домейн.

The process of email transmission using mx record check. DNS Sender Mail Server Mail Server Recipient MX Request MX Response Sender Mail Client Mail Client Recipient 187.198.15.95 187.198.15.95 MX records for a domain

Защо MX записите са важни?

Конфигурирането на MX записи по подходящ начин позволява осигуряване на плавен процес на маршрутизиране и доставка. Ето няколко причини, поради които са важни:

 • Успешна доставка: MX записите са отговорни за определянето на маршрута, който имейлът следва от подателя до получателя. След като сте указали правилно MX записи, можете да сте сигурни, че вашият имейл ще бъде насочен към подходящия пощенски сървър, увеличавайки шансовете за успешна доставка.
 • Избягвайте да бъдете маркирани като спам: Много доставчици на електронна поща извършват проверки на MX записи на входящи съобщения, за да избегнат случаите, когато даден имейл може да бъде маркиран като спам или отхвърлен. Правилната конфигурация на MX запис ще подобри доставката на имейли и ще помогне на имейлите да не бъдат хванати във филтри за спам.
 • Надеждност и множество: MX записите ви позволяват да свържете повече от един IP адрес/пощенски сървър към вашия домейн и да ги зададете в приоритетен ред. Това означава, че в случай, че един от пощенските сървъри се окаже недостъпен, имейлът автоматично ще бъде насочен към следващия по ред сървър. Тази множественост гарантира, че вашият имейл има по-голям шанс да достигне до предназначението си, дори ако има временни проблеми с конкретен имейл сървър.
 • Удостоверяване: MX записите също помагат за проверка на източника на входящо съобщение. Заедно със SPF (Sender Policy Framework) запис и DKIM (DomainKeys Identified Mail) той осигурява високо ниво на сигурност на имейла, като съпоставя домейна на подателя с оторизиран IP адрес на сървъра, като по този начин гарантира легитимността на източника на съобщението. Следователно, той служи като един от методите срещу опити за спуфинг и фишинг.

КАК РАБОТИ

Как да проверя MX записи?

Пряката цел на MX запис е да намери подходящ сървър за обмен за домейна по неговия IP адрес, за да осигури успешна доставка на имейл от подателя до получателя, посочен в полето До на съобщението. Ако току-що сте настроили нов MX запис и трябва да видите как работи или по някаква друга причина, е възможно да направите проверка на MX запис. Може да се направи с помощта на различни онлайн инструменти и команди. Ето няколко от тях:

Използване на команден ред/терминал

 1. Отворете командния ред или терминала и въведете командата "nslookup -type=MX domainname.com".

  usr@usr-lap:~$ nslookup -type=MX gmail.com
 2. Когато замените „domainname.com“ с вашето действително име на домейн (gmail.com в примера, даден по-горе), ще видите MX записите, свързани с вашия домейн.

  Server:     127.0.0.53
  Address:    127.0.0.53#53
  
  Non-authoritative answer:
  gmail.com    mail exchanger = 5 gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com    mail exchanger = 30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com    mail exchanger = 10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com    mail exchanger = 20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com    mail exchanger = 40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.

Онлайн инструменти за DNS търсене

Можете да използвате нашите Приложение за търсене на MX Records

 1. Просто въведете името на домейна в полето за търсене.
 2. Натиснете бутона „Търсене на MX запис“.
 3. Вземете запис с името на домейна на сървъра за обмен на поща.

Команда копаене:

 1. If you have access to a Linux or Mac system, you can use the "dig" command to check MX records: "dig MX domainname.com".

  usr@usr-lap:~$ dig MX gmail.com
 2. Когато замените „domainname.com“ с вашето действително име на домейн (gmail.com в примера, даден по-горе), ще видите MX записите, свързани с вашия домейн.

  ; <<>> DiG 9.18.12-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> MX gmail.com
  ;; global options: +cmd
  ;; Got answer:
  ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50633
  ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
  
  ;; OPT PSEUDOSECTION:
  ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
  ;; QUESTION SECTION:
  ;gmail.com.           IN   MX
  
  ;; ANSWER SECTION:
  gmail.com.       1790  IN   MX   10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com.       1790  IN   MX   30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com.       1790  IN   MX   40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com.       1790  IN   MX   5 gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com.       1790  IN   MX   20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
  
  ;; Query time: 0 msec
  ;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
  ;; WHEN: Fri May 26 23:00:54 MSK 2023
  ;; MSG SIZE rcvd: 161
     

Проверката на MX записите е важна, за да се гарантира, че те са правилно конфигурирани и сочат към желаните пощенски сървъри. Ако срещнете някакви проблеми или несъответствия, можете да се свържете с вашия регистратор на домейни или хостинг доставчик за съдействие при разрешаването на проблемите.

Често срещани проблеми

Докато MX записите са относително лесни за настройване, има някои често срещани неправилни конфигурации и проблеми, които могат да повлияят на доставката на имейл. Нека да разгледаме някои от тях:

 • Липсващи MX записи: Липсата на MX записи за домейн ще доведе до неуспешна доставка на имейл. От решаващо значение е да имате определен поне един MX запис, за да осигурите правилното маршрутизиране на входящите имейли.
 • Неправилни стойности на приоритета: за множество MX записи се присвояват стойности за приоритет, една стойност за всеки запис, варираща от 0 до 65535. Когато избира между тези стойности, изпращащият сървър ще предпочете сървъра за обмен с по-ниска първо стойност. Стойностите трябва да са различни, в противен случай MX записи с еднаква приоритетна стойност могат да доведат до проблеми с доставката.
 • Липсващи или неправилни A/AAAA записи: MX записите са свързани с A или AAAA записи на пощенските сървъри. Ако тези записи липсват или са неправилно конфигурирани, доставката на имейл ще бъде засегната. Важно е да се уверите, че A или AAAA записите на вашите имейл сървъри са настроени правилно и съответстват на MX записите.
 • Блокиране на портове от защитна стена: Ако сървърът ви за електронна поща е зад защитна стена, която ограничава входящите връзки на необходимите портове, това може да попречи на доставката на имейл. Уверете се, че настройките на вашата защитна стена позволяват входящи връзки на необходимите портове, за да осигурите безпроблемен процес на доставка.
 • Остарели MX записи: С течение на времето инфраструктурата на имейл сървърите може да се промени. Ако използвате остарели или остарели MX записи, имейлите може да бъдат насочени към несъществуващи или изведени от експлоатация сървъри, което води до неуспешна доставка. Редовният преглед и актуализиране на вашите MX записи ще гарантира непрекъсната доставка на имейл.

Frequently asked questions

Намерете отговори на вашите въпроси относно MX записите

Какво се случва, ако моите MX записи са неправилно конфигурирани?

Ако вашите MX записи са неправилно конфигурирани, доставката на имейл може да бъде засегната. Имейлите може да се върнат обратно, да бъдат маркирани като спам или да не успеят да достигнат до целевите получатели.

Мога ли да имам множество MX записи за излишък?

Да, можете да имате множество MX записи за излишък. Като посочите множество сървъри за електронна поща с различни стойности на приоритет, вие гарантирате, че имейлите се доставят дори ако един сървър е недостъпен.

Колко време отнема разпространението на промените в MX записите?

Промените в MX записите обикновено се разпространяват в рамките на няколко часа, но може да отнеме до 48 часа, докато промените се разпространят напълно в интернет. През това време имейлите все още може да се доставят на старите пощенски сървъри.

Мога ли да променя MX записи, без това да повлияе на доставката на имейл?

Промяната на MX записи може да повлияе на доставката на имейл, ако не е направена правилно. Препоръчително е да се консултирате с вашия регистратор на домейни или хостинг доставчик за съдействие при извършване на необходимите промени.

Свързани ли са MX записите със сигурността на имейлите?

MX записите играят роля в сигурността на имейлите чрез механизми като SPF и DKIM. Правилно конфигурираните MX записи допринасят за подобрената сигурност на имейлите и помагат за предотвратяване на опити за подправяне и фишинг.

Мога ли да използвам IP адрес вместо домейн в MX записи?

Не, MX записите изискват използването на домейни и не могат да бъдат директно посочени с IP адрес. MX записите сочат към A или AAAA записите на пощенските сървъри, които след това се преобразуват в IP адресите.