DMARC

DMARC-policy: nyckelbegrepp och betydelse för postsäkerhet

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) är ett kraftfullt verktyg utformat för att bekämpa skadliga aktiviteter som spoofing eller nätfiske som kan störa e-postkommunikation genom att utnyttja domänimitation. Den fungerar som en uppsättning regler, känd som DMARC-policyn, som hjälper till att verifiera legitimiteten hos inkommande meddelanden och ger instruktioner om hur man hanterar obehöriga eller bedrägliga e-postmeddelanden. Policyn skapas av den sändande organisationen och lagras i en särskild post inom Domain Name System (DNS). Genom att konfigurera DMARC-posten korrekt kan organisationer stärka sin domänsäkerhet, förhindra identitetsstöld och skydda sitt varumärkes rykte.

För optimal e-postsäkerhet rekommenderar vi starkt att du integrerar DMARC med SPF (Sender Policy Framework) och DKIM (DomainKeys Identified Mail). Dessa två mekanismer spelar en avgörande roll för att verifiera äktheten och integriteten hos e-postmeddelanden. SPF verifierar källan till meddelandet, medan DKIM validerar dess integritet. DMARC kompletterar dessa kontroller genom att verifiera Från-fältet mot avsändarens domän och bestämma lämpliga åtgärder baserat på resultaten av SPF- och DKIM-verifiering. Genom att kombinera dessa autentiseringsmekanismer kan legitima e-postmeddelanden säkert nå sina avsedda mottagare, samtidigt som obehöriga eller bedrägliga meddelanden effektivt blockeras.

Fördelar med DMARC för e-postsäkerhet

Implementeringen av detta autentiseringsprotokoll ger flera betydande fördelar för e-postsäkerhet:

 • För det första fungerar det som en robust försvarsmekanism mot obehörig verksamhet utförd av cyberbrottslingar som söker tillgång till känslig data. Genom att ändra till och med en enda bokstav i ett domännamn kan brottslingar utge sig för att vara domänen och få tillgång till konfidentiell information utan korrekt auktorisering, vilket kan leda till dataintrång. När det kombineras med SPF och DKIM, genomför DMARC en grundlig undersökning av meddelandehuvudet och jämför det med data som tillhandahålls i posterna för att säkerställa dess äkthet och avsevärt minska sannolikheten för spoofing eller nätfiske.
 • Dessutom möjliggör det omfattande övervakning av e-postaktivitet genom detaljerad rapportering. Organisationer kan få värdefulla insikter om ursprung och mönster för e-postmissbruk, vilket ger dem möjlighet att vidta proaktiva åtgärder för att möta potentiella säkerhetshot.
 • Dessutom spelar DMARC en viktig roll för att bevara ett företags rykte genom att tillhandahålla korrekt och pålitlig information om dess domän, och därigenom bekräfta e-postkällans legitimitet. Som ett resultat kan organisationer lita på att deras e-postmeddelanden levereras framgångsrikt, vilket skapar ett sömlöst och säkert kommunikationsmedel. Detta främjar förtroende bland kunder och partners, vilket bidrar till att upprätthålla starka och pålitliga relationer.

Sammantaget är detta ett viktigt verktyg för organisationer som söker ett gediget e-postskydd, och dess implementering är en nyckelstrategi för att skydda ryktet.

DMARC Record: Presentation, komponenter och inställningar

DMARC Record Exempel

Posten representeras som en TXT-post bestående av meningsfulla delar.

_dmarc.yourdomain.com. IN TXT "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:your@email.com;"

Komponenter, deras tolkning och möjliga värden

DMARC record components
TagsInterpretationPossible Values
vversion of DMARCv=DMARC1
precommended actions on emails that fail authenticationp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
aspfverification conformance mode for SPF recordsaspf=r (relaxed) — allow partial matches
aspf=s (strict) — allow only exact matches
adkimsimilar to aspfadkim=r
pctthe percentage of email messages to be filtered in a flowpst=100 is the best practice
sppolicy for handling subdomainsp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
ruaan address for bulk reportsrua=mailto:your@email.com
ruflike ruf tag specifies the addresses for receiving failure (or forensic) reportsruf=mailto:your@email.com
foa type of report a sender receives depending on the failurefo=0: a report on both SPF and DKIM alignment failure. (Default)
fo=1: a report on either SPF or DKIM alignment failure. (Recommended)
fo=d: a report on signature validation failure.
fo=s: a report on SPF verification failure.
rfstates various formats for reports of forensic characterrf=afrf (default)
ritime interval between reports (in seconds)ri=86400 (default)

Installation

Det vanligaste sättet att skapa en post är att komma åt DNS-hanteringskonsolen (Domain Name System).

 1. Identifiera först DNS-zonen för domänen du vill konfigurera DMARC för. Detta är vanligtvis den domän som är kopplad till dina e-postadresser.
 2. Skapa en ny TXT-post för underdomänen "_dmarc.dindomän.com" (ersätt "dindomän.com" med din faktiska domän). Om du föredrar att ställa in protokollet för huvuddomänen, utelämna underdomändelen och skapa TXT-posten för dindomän.com.
 3. Ställ in alla nödvändiga taggar och värden för TXT-posten för att ange policyn.
 4. Slutligen, spara ändringarna för att deklarera DMARC-posten i DNS.

Vänta lite tid för DNS-spridning, vilket vanligtvis tar några timmar eller upp till 48 timmar, innan ändringarna tillämpas globalt.

HUR DET FUNGERAR

Autentiseringsprocess

När ett e-postmeddelande är på väg till mottagarens inkorg genomgår det en sofistikerad autentiseringsprocess som utförs av den mottagande servern. Denna process bygger på två viktiga verktyg: en SPF-post (Sender Policy Framework) och en DKIM-post (DomainKeys Identified Mail). SPF-posten validerar om avsändarens IP-adress är auktoriserad att skicka e-postmeddelanden på uppdrag av en specifik domän, medan DKIM-posten verifierar källans legitimitet genom att undersöka en signatur i meddelandehuvudet. Om ett meddelande klarar autentiseringen med dessa två metoder, går DMARC in för att verifiera justeringen av domänen och säkerställer att Från-adressen matchar den autentiserade avsändaren. Denna flerskiktiga autentiseringsprocess hjälper till att garantera integriteten och säkerheten för e-postkommunikation.

DMARC record authentication processLayer 1 mail service mail service ------- ------- ------- ------- rejected spam DMARK check and policy application sender's email service DNS server recipient mail server recipient's email service

DMARC ger också riktlinjer för hur mottagande servrar ska hantera e-postmeddelanden i resultatet av autentiseringskontroller. Till exempel:

 • autentisering godkänd p=ingen - meddelandet levereras
 • autentisering misslyckades p=avvisa - meddelandet levereras inte
 • autentisering misslyckades p=karantän - meddelandet är markerat som skräppost

Industriadoption

DMARC har fått stor uppmärksamhet och adoption inom olika branscher. De nuvarande trenderna och statistiken kring antagandet visar vikten av att säkra kommunikationen mellan organisationer och skydda dem från nätfiskeattacker. Inom finans- och banksektorn har det varit på uppgång, med många institutioner som har implementerat strikta policyer för att säkerställa äktheten av deras e-postkommunikation. På samma sätt inser sjukvårdsorganisationer dess värde för att skydda känslig patientinformation. Teknikbranschen har också anammat DMARC, med företag som prioriterar e-postautentisering för att bevara sitt varumärkes rykte och skydda användare från e-postbaserade bedrägerier. Dessutom antar statliga myndigheter i allt högre grad DMARC för att försvara sig mot cyberhot och säkerställa säker kommunikation med medborgarna. Dessa trender indikerar det växande erkännandet av dess effektivitet när det gäller att förhindra e-postbedrägerier och etablera förtroende för digital kommunikation inom olika branscher.

Användbara tips

 1. Det är viktigt att inte underskatta värdet av rapporter, särskilt för organisationer som använder BIMI (Brand Indicators for Message Identification). Om du tänker inkludera din logotyp i dina meddelanden är det viktigt att se till att den är korrekt konfigurerad i DNS för att klara DMARC-kontrollen. Det är här övervakning visar sig vara exceptionellt användbar. Sammantaget ger rapporter organisationer värdefulla insikter om autentiseringsstatusen för e-postmeddelanden som skickas för deras räkning, vilket gör att de kan ta itu med eventuella problem som kräver uppmärksamhet.
 2. För att minimera falska positiva resultat och förhindra att autentiserade e-postmeddelanden av misstag flaggas som misstänkta eller avvisas, överväg att använda vitlistor för betrodda avsändare eller göra nödvändiga ändringar i e-postkonfigurationer.
 3. Det är viktigt att kontinuerligt övervaka DMARC-rapporter, omedelbart undersöka eventuella avvikelser eller obehöriga aktiviteter och göra justeringar av policyn vid behov. Regelbunden granskning och uppdatering av SPF- och DKIM-konfigurationer för att anpassas till organisationsförändringar rekommenderas också.

Frequently asked questions

Svar på de vanligaste frågorna

Kan DMARC stoppa e-postbedrägerier?

Genom att effektivt minska risken för skadliga e-postrelaterade aktiviteter kan den inte helt utrota dem. DMARC förlitar sig på SPF- och DKIM-autentisering, som kan kringgås under vissa omständigheter. Ändå kan organisationer, som införlivar denna autentiseringsmekanism i sina e-postsystem, avsevärt förbättra säkerheten för sin e-postkommunikation.

Kan DMARC störa leveransen av legitima e-postmeddelanden?

Felaktigt konfigurerade policyer kan påverka leveransen av legitima e-postmeddelanden. Därför är det avgörande att noggrant övervaka rapporter och göra nödvändiga justeringar av policyerna för att förhindra falska positiva resultat och bibehålla optimal e-postleverans.

Hur lång tid tar det att se fördelarna med DMARC?

Tiden det tar beror på olika faktorer, inklusive storleken på organisationen och mängden utgående e-postmeddelanden. I allmänhet bör organisationer börja se förbättringar i e-postleverans och säkerhet inom några veckor efter implementering.

Är det möjligt att använda DMARC med e-postleverantörer?

Ja, det är det, förutsatt att de stöder SPF- och DKIM-autentisering. Nuförtiden är DMARC-stöd tillgängligt för de flesta populära e-postleverantörer.

Se även:

Med den ovan införda e-postmekanismen förblir alla detaljer om e-postöverföringsprocessen bakom kulisserna såvida de inte uttryckligen rapporteras enligt en DMARC-post. Det finns dock ett annat sätt att analysera informationen i ett meddelandehuvud, till exempel dess avsändare, typ av innehåll, routing och mer, med hjälp av vår E-posthuvudanalysator . Genom att extrahera relevant information från meddelandehuvudet ger vår applikation värdefulla insikter i e-postöverföringsprocessen.