1. Home
 2. Knowledge Base
 3. MX Record Essentials

Grundläggande MX-poster

Skydda din e-postresa

När det kommer till att skicka mejl kan resan från avsändarens inkorg till mottagarens inkorg ibland vara en utmanande sådan. E-postleverans är beroende av olika faktorer, och en av dessa faktorer är en MX-post som fungerar som en garant för en framgångsrik överföring av ett e-postmeddelande till dess avsedda destination. Det är viktigt för alla som vill förbättra sin postleverans och se till att deras meddelanden inte försvinner i cyberrymden.

Konfiguration av MX-post

En MX- eller Mail Exchange-post är en avgörande komponent i processen för vidarebefordran av e-post. I den tidigare artikeln belyser vi vad en DNS (Domain Name System - en lagring av information om domäner) är och dess roll i postleverans och postsäkerhet. MX-post är en variant av en DNS-post som hittar en auktoriserad e-postserver för den domän som anges i fältet Till i rubriken. Informationen om den mottagande e-postservern anges i posten av värden. Med enkla ord fungerar en MX-post som en färdplan för e-postmeddelanden och talar om för dem vart de ska gå för att nå sin destination. Det fungerar som en viktig del av information som hjälper e-postservrar att avgöra var de ska leverera inkommande meddelanden.

MX-poster har följande vy:

example.net.  3600  IN   MX   20   mailserver1.example.net.
example.net.  3600  IN   MX   30   mailserver2.example.net.

I det här exemplet:

 1. Domännamn: Domännamnet är "example.net."
 2. TTL (Time to live) värde: TTL-värdet är inställt på 3600 sekunder (1 timme). Det betyder att MX-posten kan cachelagras av DNS-upplösare i upp till 1 timme innan de behöver leta efter uppdateringar.
 3. "IN" står för Internet.
 4. Posttyp: "MX" indikerar att det är en MX-post.
 5. Preferensvärde: Preferensvärdena är inställda på 20 och 30. Det tyder på att servern med det lägsta prioritetsvärdet kommer att testas först.
 6. E-postväxlare: E-postväxlarna är "mailserver1.example.net" och "mailserver2.example.net" vilket indikerar att dessa e-postservrar är ansvariga för att hantera e-postmeddelanden för domänen "example.net."

MX-poster använder också A- eller AAAA-poster (beroende på IP-version). En A-post innehåller en IP-adress för måldomänen.

The process of email transmission using mx record check. DNS Sender Mail Server Mail Server Recipient MX Request MX Response Sender Mail Client Mail Client Recipient 187.198.15.95 187.198.15.95 MX records for a domain

Varför är MX-poster viktiga?

Att konfigurera MX-poster på ett korrekt sätt gör det möjligt att säkerställa en smidig routingprocess och leverans. Här är några anledningar till varför de är viktiga:

 • Lyckad leverans: MX-poster är ansvariga för att bestämma vägen ett e-postmeddelande tar från avsändaren till mottagaren. Efter att ha angett MX-poster korrekt kan du vara säker på att din e-post kommer att dirigeras till lämplig e-postserver, vilket ökar chanserna för framgångsrik leverans.
 • Undvik att markeras som skräppost: Många e-postleverantörer utför MX-postkontroller av inkommande meddelanden för att undvika fall då ett e-postmeddelande kan flaggas som skräppost eller avvisas. En korrekt konfiguration av MX-poster kommer att förbättra e-postleveransen och hjälpa ett e-postmeddelande att undvika att fastna i skräppostfilter.
 • Tillförlitlighet och mångfald: MX-poster låter dig binda mer än en IP-adress/e-postserver till din domän och ställa in dem i prioritetsordning. Detta innebär att om en av e-postservrarna visar sig vara otillgänglig kommer e-postmeddelandet automatiskt att dirigeras till nästa server i rad. Denna mångfald säkerställer att din e-post har en högre chans att nå sin avsedda destination, även om det finns tillfälliga problem med en specifik e-postserver.
 • Autentisering: MX-poster hjälper också till att verifiera källan till ett inkommande meddelande. Tillsammans med SPF-posten (Sender Policy Framework) och DKIM (DomainKeys Identified Mail) ger den en hög nivå av e-postsäkerhet genom att matcha avsändarens domän med en auktoriserad IP-adress för servern, vilket säkerställer legitimiteten för meddelandekällan. Därför fungerar det som en av metoderna mot spoofing och nätfiskeförsök.

HUR DET FUNGERAR

Hur kontrollerar jag MX-poster?

Det direkta syftet med en MX-post är att hitta en lämplig utbytesserver för domänen genom dess IP för att tillhandahålla en framgångsrik leverans av ett e-postmeddelande från avsändaren till mottagaren som nämns i Till-fältet i meddelandet. Om du precis har satt upp en ny MX-post och du behöver se hur den fungerar eller av andra anledningar är det möjligt att göra MX-postkontroll. Det kan göras med hjälp av olika onlineverktyg och kommandon. Här är några av dem:

Använder kommandoprompt/terminal

 1. Öppna kommandotolken eller terminalen och ange kommandot "nslookup -type=MX domainname.com".

  usr@usr-lap:~$ nslookup -type=MX gmail.com
 2. När du ersätter "domainname.com" med ditt faktiska domännamn (gmail.com i exemplet ovan), kommer du att se MX-posterna som är kopplade till din domän.

  Server:     127.0.0.53
  Address:    127.0.0.53#53
  
  Non-authoritative answer:
  gmail.com    mail exchanger = 5 gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com    mail exchanger = 30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com    mail exchanger = 10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com    mail exchanger = 20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com    mail exchanger = 40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.

Online DNS-sökningsverktyg

Du kan använda vår Uppslagsprogram för MX Records

 1. Ange bara domännamnet i sökfältet.
 2. Tryck på knappen ”Sök MX-post”.
 3. Hämta en post med domännamnet Mail Exchange Server.

Gräv kommando:

 1. If you have access to a Linux or Mac system, you can use the "dig" command to check MX records: "dig MX domainname.com".

  usr@usr-lap:~$ dig MX gmail.com
 2. När du ersätter "domainname.com" med ditt faktiska domännamn (gmail.com i exemplet ovan), kommer du att se MX-posterna som är kopplade till din domän.

  ; <<>> DiG 9.18.12-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> MX gmail.com
  ;; global options: +cmd
  ;; Got answer:
  ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50633
  ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
  
  ;; OPT PSEUDOSECTION:
  ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
  ;; QUESTION SECTION:
  ;gmail.com.           IN   MX
  
  ;; ANSWER SECTION:
  gmail.com.       1790  IN   MX   10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com.       1790  IN   MX   30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com.       1790  IN   MX   40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com.       1790  IN   MX   5 gmail-smtp-in.l.google.com.
  gmail.com.       1790  IN   MX   20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
  
  ;; Query time: 0 msec
  ;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
  ;; WHEN: Fri May 26 23:00:54 MSK 2023
  ;; MSG SIZE rcvd: 161
     

Det är viktigt att kontrollera MX-poster för att säkerställa att de är korrekt konfigurerade och pekar på önskade e-postservrar. Om du stöter på några problem eller avvikelser kan du kontakta din domänregistrator eller värdleverantör för att få hjälp med att lösa problemen.

Vanliga frågor

Även om MX-poster är relativt enkla att ställa in, finns det några vanliga felkonfigurationer och problem som kan påverka e-postleverans. Låt oss ta en titt på några av dem:

 • Saknade MX-poster: Frånvaron av MX-poster för en domän kommer att resultera i misslyckad e-postleverans. Det är viktigt att ha minst en MX-post specificerad för att säkerställa korrekt dirigering av inkommande e-postmeddelanden.
 • Felaktiga prioritetsvärden: för flera MX-poster tilldelas prioritetsvärden, ett värde för varje post, som sträcker sig från 0 till 65535. När du väljer mellan dessa värden kommer den sändande servern att föredra utbytesservern med det lägre värde först. Värdena måste vara olika, annars kan MX-poster med samma prioritetsvärde leda till leveransproblem.
 • Saknade eller felaktiga A/AAAA-poster: MX-poster är knutna till A- eller AAAA-poster för e-postservrarna. Om dessa poster saknas eller är felaktigt konfigurerade kommer e-postleveransen att påverkas. Det är viktigt att se till att A- eller AAAA-posterna för dina e-postservrar är korrekt inställda och matchar MX-posterna.
 • Portblockering av brandvägg: Om din e-postserver ligger bakom en brandvägg som begränsar inkommande anslutningar på de portar som krävs, kan den förhindra e-postleverans. Se till att dina brandväggsinställningar tillåter inkommande anslutningar på de nödvändiga portarna för att säkerställa en sömlös leveransprocess.
 • Föråldrade MX-poster: Med tiden kan e-postservrarnas infrastruktur förändras. Om du använder föråldrade eller inaktuella MX-poster kan e-postmeddelanden skickas till obefintliga eller avvecklade servrar, vilket resulterar i leveransfel. Regelbunden granskning och uppdatering av dina MX-poster garanterar en oavbruten e-postleverans.

Frequently asked questions

Hitta svar på dina frågor om MX-posterna

Vad händer om mina MX-poster är felkonfigurerade?

Om dina MX-poster är felkonfigurerade kan e-postleverans påverkas. E-postmeddelanden kan studsa tillbaka, markeras som skräppost eller misslyckas med att nå sina avsedda mottagare.

Kan jag ha flera MX-poster för redundans?

Ja, du kan ha flera MX-poster för redundans. Genom att ange flera e-postservrar med olika prioritetsvärden säkerställer du att e-postmeddelanden levereras även om en server inte är tillgänglig.

Hur lång tid tar det för MX-poständringar att spridas?

Ändringar av MX-poster sprids vanligtvis inom några timmar, men det kan ta upp till 48 timmar innan ändringarna sprids helt över internet. Under denna tid kan e-postmeddelanden fortfarande levereras till de gamla e-postservrarna.

Kan jag ändra MX-poster utan att påverka e-postleveransen?

Att ändra MX-poster kan påverka e-postleveransen om det inte görs på rätt sätt. Det rekommenderas att du rådgör med din domänregistrator eller värdleverantör för hjälp med att göra nödvändiga ändringar.

Är MX-poster relaterade till e-postsäkerhet?

MX-poster spelar en roll i e-postsäkerhet genom mekanismer som SPF och DKIM. Korrekt konfigurerade MX-poster bidrar till förbättrad e-postsäkerhet och hjälper till att förhindra spoofing och nätfiskeförsök.

Kan jag använda en IP-adress istället för en domän i MX-poster?

Nej, MX-poster kräver användning av domäner och kan inte anges direkt med en IP-adress. MX-poster pekar på e-postservrarnas A- eller AAAA-poster, som sedan mappas till IP-adresserna.