1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Sender Policy Framework

Avsändarpolicyram

SPF: En vakt mot e-postförfalskning

Sender Policy Framework är ett protokoll som skyddar din e-postsäkerhet i en värld av digital kommunikation. Utvecklingen av digital teknik har gett oss ett ovärderligt kommunikationsmedel. E-postmeddelanden har avsevärt minskat avståndet mellan individer och företag, vilket i sin tur har underlättat deras tillväxt och skalbarhet genom att sprida information bredare och snabbare. E-postens världsomspännande karaktär har dock också gjort det till ett primärt mål för cyberbrottslingar och spammare. För att hantera dessa risker och säkerställa tillförlitligheten och äktheten av e-postkommunikation har det utvecklats många tekniker och protokoll. Bland dessa protokoll finns SPF.

Skydda e-postleverans

SPF (Sender Policy Framework) är ett enkelt men effektivt sätt att bedöma postens legitimitet. Detta protokoll för e-postautentisering är utformat för att förhindra förfalskning genom att validera identiteten för den sändande servern. Den använder DNS-poster (Domain Name System) för att ange vilka servrar som är auktoriserade att skicka e-post från en specifik domän. När ett e-postmeddelande tas emot, verifierar mottagarens server SPF-posten för att bekräfta äktheten av den sändande servern. SPF fungerar som en gatekeeper, vilket tillåter legitima avsändare att passera samtidigt som de blockerar bedrägliga eller obehöriga källor.

Genom att använda SPF kan organisationer avsevärt minska risken för e-postspoofing, nätfiskeattacker och andra e-postrelaterade hot. Det skyddar inte bara avsändarens rykte utan förbättrar också leveranshastigheten genom att minimera risken för att e-postmeddelanden flaggas som skräppost eller avvisas av mottagande servrar.

Uppsättning av SPF-post

Varje organisation som är involverad i e-postutbyte måste vara pålitlig för att den mottagande e-postservern ska få sina meddelanden levererade till målmottagare. För att bevisa dess tillförlitlighet bör organisationen registrera sitt domännamn i DNS (Domain Name System). Det uppnås genom att tillhandahålla en SPF-post med en lista över godkända IP-adresser som är behöriga att skicka e-post. Posten kan ha följande vy:

v=spf1 ip4=192.175.2.36 ip4=192.178.1.50 include:some_sender.com -all
  • v=spf1 - betyder att posten är av version 1.
  • ip4=192.175.2.36 ip4=192.178.1.50 - lista över auktoriserade IP-adresser som får skicka e-post.
  • include:some_sender.com - representerar tredjepartsorganisationer som är auktoriserade att skicka e-postmeddelanden på uppdrag av domänen.
  • -all - innebär att alla servrar, som inte är listade i posten, inte får skicka e-post, det vill säga kommer att avvisas.

How it works

SPF Check

SPF-protokollet specificerar reglerna för verifiering av inkommande e-post, vilket möjliggör framgångsrik och säker leverans till den riktade mottagaren eller avvisande.

Framgångsrik leverans sker som ett resultat av flera enkla processer på sidan av den mottagande servern:

STEP 1

Inleda undersökning

När ett meddelande skickas hittar den mottagande e-postservern avsändarens domännamn och påbörjar sin grundliga undersökning.

STEP 2

DNS-sökning

Servern utför en DNS-sökning för att hitta SPF-posten för avsändarens domän.

STEP 3

Sök efter IP-adresser

Den mottagande e-postservern söker efter IP-adresser på postlistan som matchar IP-adressen för det inkommande e-postmeddelandet.

STEP 4

Autentisera IP-adressen

Om IP-adressen för avsändarens domän matchar IP-adressen på listan, autentiseras den.

STEP 5

Meddelande mottas

När domänen har godkänt autentiseringen når meddelandet mottagarens inkorg.

STEP 6

Avvisa

Om SPF-kontrollen misslyckas kan meddelandet anses vara misstänkt, vilket indikerar risk för spoofing och markeras som skräppost eller avvisas.

Email authentication with SPF
sender's server
sender's...
mail server
mail server
SPF record check
SPF record check
authentication failed the message is rejected
authentication fai...
IP address domain name
IP address dom...
DNS server
DNS server
authentication passed the message is delivered
authentication passe...

Förbättra e-postskydd med DMARC och DKIM

När det kommer till e-postsäkerhet räcker det inte att sätta upp en SPF-post. För att förbättra din e-postsäkerhet bör du använda DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) och DKIM (DomainKeys Identified Mail). För att skärpa verifieringsprocessen kan du skapa en DKIM-post i DNS med en offentlig nyckel till din domän. När ett meddelande skickas fästs en digital signatur på det för att dekrypteras av den publika nyckeln i ett visst skede av verifieringsprocessen. Om data i en digital signatur matchar den publika nyckeln, verifieras domänen och ett meddelande får grönt ljus.

När ett meddelande har passerat autentisering av DKIM och SPF kommer det att levereras. Annars, i händelse av en missmatchning, följer en e-postleverantör instruktionerna som är fixerade i DMARC-posten. Beroende på instruktionerna kan ett meddelande levereras, markeras som skräppost eller avvisas.

När DMARC och DKIM kombineras erbjuder de ett heltäckande tillvägagångssätt för att stärka e-postskyddet. DMARC gör det möjligt för organisationer att upprätta policyer och instruera mottagande servrar om hur de ska hantera e-postmeddelanden som misslyckas med autentiseringskontroller, medan DKIM lägger till ett extra lager av verifiering genom digitala signaturer. Den harmoniska integrationen av dessa tekniker minskar avsevärt riskerna förknippade med e-postförfalskning, nätfiske och andra skadliga aktiviteter, vilket förstärker den övergripande säkerheten och tillförlitligheten för e-postkommunikation.

Frequently asked questions

Hitta svar på dina frågor om SPF

Blockerar SPF alla bedrägliga e-postmeddelanden?

Eftersom det är en effektiv metod för att förhindra e-postförfalskning, ger den inte ett heltäckande skydd mot alla typer av attacker. Andra e-postsäkerhetsåtgärder, såsom DKIM (DomainKeys Identified Mail) och DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance), bör implementeras i samband med SPF för att säkerställa ett robust försvar mot hot.

Vad är en digital signatur?

En digital signatur är som en virtuell stämpel. Det säkerställer mottagarens legitimitet för meddelandekällan.

Kan SPF blockera legitima e-postmeddelanden?

Sällan, men ja, det kan det. Om det inte finns någon matchning för avsändarens IP-adress med IP-adresser på SPF-postlistan, misslyckas den sändande servern med autentisering och meddelandet blockeras. För att förhindra detta måste avsändaren ange alla relevanta IP-adresser i posten.

Se även:

För din tydliga förståelse av e-postöverföringsprocesser och bättre e-posthantering, lär dig hur du hämtar och bearbetar informationen gömd i ett e-posthuvud. Vår E-posthuvudanalysator kan hjälpa dig med det.