BIMI (indikátory značky pre identifikáciu správy)

BIMI v modernom marketingu

BIMI, revolučný protokol na overovanie e-mailov, ponúka firmám významnú výhodu tým, že zobrazuje ich logá vedľa overených správ v doručenej pošte príjemcu. Tento vizuálny podnet nielen zaisťuje legitimitu prichádzajúcich správ, ale tiež posilňuje identitu značky. Keď príjemcovia okamžite rozpoznajú logo spoločnosti ešte pred otvorením e-mailu – to je sila BIMI.

Výhody indikátorov značky pre identifikáciu správy

Pre spoločnosť, ktorá nadväzuje komunikáciu so svojimi partnermi, predstavujú indikátory značky pozoruhodnú príležitosť vyniknúť v preplnených schránkach doručenej pošty a zároveň poskytnúť príjemcom pocit dôvery a bezpečia. Spojenie loga značky s overenými správami zaisťuje, že príjemcovia okamžite rozpoznajú odosielateľa a budú mu dôverovať, čím sa posilní silnejšie spojenie medzi podnikmi a ich publikom.

Tu sú kľúčové výhody značiek značky zostavené do zoznamu:

 • Vylepšená viditeľnosť značky: Značky značky prinášajú príjemcom do povedomia logo spoločnosti a viditeľne ho zobrazujú. Táto viditeľnosť zvyšuje zapamätanie značky a podporuje zapojenie.
 • Zvýšená dôveryhodnosť: Vďaka overeniu loga vzbudzuje BIMI pocit dôveryhodnosti a autenticity, čím sa minimalizuje pravdepodobnosť, že správy budú ignorované alebo označené ako spam.
 • Zmiernené riziká kybernetickej bezpečnosti: Dodržiavaním prísnych overovacích protokolov BIMI chráni vašu značku a publikum pred phishingovými útokmi a odcudzením identity domény, čím podporuje bezpečnejší digitálny ekosystém.
 • Konzistentná používateľská skúsenosť: Protokol zabezpečuje jednotnú skúsenosť so značkou naprieč rôznymi e-mailovými klientmi, zariadeniami a platformami, čím sa posilňuje konzistentnosť a profesionalita značky.
Emails Before and After BIMI Before After G P Google Pinterest Pinterest Google T Twitter Twitter

Technické aspekty BIMI

BIMI vo svojom jadre funguje na princípe Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC), protokole, ktorý overuje pravosť domény odosielateľa. Tento proces overovania funguje ako štít proti pokusom o phishing a spoofing, čím posilňuje povesť značky a chráni jej zákazníkov. Indikátory to posúvajú o krok ďalej tým, že umožňujú značkám prezentovať svoje logá popri sebe, čím pridávajú vizuálnu vrstvu legitimity.

Kľúčové funkcie pre e-mailovú značku a bezpečnosť

 • Overenie loga: BIMI sa spolieha na robustné mechanizmy overovania e-mailov, ako sú SPF, DKIM a DMARC, aby sa zabezpečila legitimita e-mailov. Ide o krok ďalej tým, že overuje samotné logo značky a zobrazuje ho spolu s overenými správami, čím pridáva ďalšiu vizuálnu vrstvu dôvery, ktorá u príjemcov rezonuje.
 • Verified Mark Certificate (VMC): VMC funguje ako digitálny certifikát, ktorý potvrdzuje vaše vlastníctvo loga. Tento kryptografický dôkaz zaisťuje, že logo zobrazené vedľa vašich e-mailov je skutočne spojené s vašou značkou.
 • Zverejňovanie DNS: v DNS sa vyžaduje zverejnenie konkrétnych záznamov, ktoré ukazujú na umiestnenie vášho VMC. Tento krok je rozhodujúci pre vytvorenie spojenia medzi vaším logom a overením vášho e-mailu.
 • Vylepšená hlavička e-mailu: Tento mechanizmus budovania značky a zabezpečenia e-mailu zavádza nové pole hlavičky „BIMI-Indicator“, ktoré obsahuje umiestnenie loga vašej značky. Táto hlavička vedie e-mailových klientov k tomu, kde majú načítať a zobraziť vaše logo.
 • Podpora obrazových formátov: Podporuje bežné obrazové formáty ako SVG (Scalable Vector Graphics) pre logá. SVG ponúka flexibilitu prispôsobením sa rôznym veľkostiam obrazovky bez kompromisov v kvalite.
 • Kontrola viditeľnosti: Umožňuje vám tiež definovať, za akých podmienok sa má vaše logo zobrazovať. Tento ovládací prvok zaisťuje, že sa vaše logo zobrazí iba vtedy, keď e-maily prejdú prísnymi overovacími kontrolami.

AKO TO FUNGUJE

Implementácia: Sprievodca krok za krokom

Na úspešnú implementáciu DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) a prezentáciu loga vašej značky prostredníctvom BIMI je potrebných niekoľko základných krokov:

 1. Implementácia DMARC: Prvým krokom k využitiu sily BIMI je implementácia DMARC pre vašu doménu. To zahŕňa konfiguráciu vášho e-mailového servera tak, aby bol v súlade s pravidlami DMARC, ktoré overujú vaše e-maily a chránia pred neoprávneným použitím vašej domény.
 2. Overenie loga: Keď je DMARC na svojom mieste, ďalším krokom je overenie loga vašej značky pomocou dôveryhodného validátora. To zaisťuje, že vaše logo spĺňa požadované technické špecifikácie a je pripravené na zobrazenie spolu s vašimi e-mailami.
 3. Príprava SVG: Keďže formát Scalable Vector Graphics (SVG) je najvhodnejší na zobrazenie loga, uistite sa, že je vaše logo v tomto formáte správne pripravené. Formát zaisťuje, že vaše logo vyzerá ostro a profesionálne na rôznych zariadeniach a veľkostiach obrazoviek.
 4. Vytvorenie DNS záznamu: Vytvorte BIMI DNS záznam, ktorý ukazuje na umiestnenie vášho overeného loga. Tento krok umožňuje e-mailovým klientom načítať a zobraziť vaše logo pri overovaní vašich e-mailov.
 5. Monitorujte a upravujte: Pravidelne sledujte svoje správy DMARC, aby ste doladili proces overovania e-mailov. Tento iteračný prístup zvyšuje bezpečnosť vašej domény a zaisťuje bezproblémový zážitok z BIMI pre vaše publikum.

E-mailová značka v oblasti SEO a ďalších

Keďže vyhľadávače sa neustále vyvíjajú a uprednostňujú používateľskú skúsenosť, BIMI sa javí ako silné aktívum v oblasti SEO. Webové stránky, ktoré ich implementujú, nielenže vytvárajú silnú e-mailovú prítomnosť, ale získavajú aj priazeň vyhľadávačov. Synergia medzi BIMI a SEO je nepopierateľná, pretože obe sú zamerané na zvýšenie dôvery používateľov, angažovanosti a celkovej online skúsenosti.

Frequently asked questions

Často kladené otázky o BIMI

Ako BIMI zvyšuje bezpečnosť e-mailov?

Zvyšuje bezpečnosť e-mailov vizuálnym potvrdením legitímnosti prichádzajúcich správ prostredníctvom zobrazenia log značiek, čím sa znižuje riziko phishingu a spoofingu.

Môžem použiť akékoľvek logo pre BIMI?

Logo sa musí zhodovať s vašou overenou identitou značky. Prechádza validáciou, aby sa zabezpečila pravosť.

Je BIMI kompatibilný so všetkými poskytovateľmi e-mailu?

Zatiaľ čo BIMI získava na popularite, je nevyhnutné skontrolovať kompatibilitu s vašimi cieľovými poskytovateľmi e-mailu. Významní poskytovatelia ako Gmail a Yahoo podporujú BIMI.

Nahrádza BIMI iné metódy overovania e-mailov?

Nie, funguje spolu s existujúcimi metódami overovania e-mailov, ako sú SPF, DKIM a DMARC, čím sa zvyšuje celková bezpečnosť e-mailu.

Pozri tiež:

Ako je uvedené vyššie, BIMI zohráva významnú úlohu v procese autentifikácie správ, čím poskytuje príjemcom ďalšiu vrstvu dôveryhodnosti. Príjemcovia môžu tiež považovať za cenné získať prístup k podrobnostiam o procese odosielania e-mailov, ako je počet serverov, ktorými prešiel, ich adresy IP, domény odosielateľov atď. Ak ste jedným z používateľov, ktorí majú záujem, vyskúšajte našu výnimočnú aplikáciu – Analyzátor hlavičiek e-mailov . Dokáže čítať súbory rôznych formátov a získavať maximum užitočných informácií pomocou známej doménovej informačnej služby Whois. Extrahovaním relevantných informácií z hlavičky správy naša aplikácia poskytuje cenné informácie o procese prenosu e-mailu.