DMARC

Politika DMARC: Kľúčové pojmy a význam pre bezpečnosť pošty

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) je výkonný nástroj určený na boj proti škodlivým aktivitám, ako je spoofing alebo phishing, ktoré môžu narušiť e-mailovú komunikáciu zneužívaním odcudzenia identity domény. Funguje ako súbor pravidiel, známych ako politika DMARC, ktoré pomáhajú overovať legitimitu prichádzajúcich správ a poskytujú pokyny, ako zaobchádzať s neoprávnenými alebo podvodnými e-mailmi. Politiku vytvára odosielajúca organizácia a ukladá ju do špeciálneho záznamu v rámci systému doménových mien (DNS). Správnou konfiguráciou záznamu DMARC môžu organizácie posilniť bezpečnosť svojej domény, zabrániť odcudzeniu identity a chrániť reputáciu svojej značky.

Pre optimálne zabezpečenie e-mailu sa dôrazne odporúča integrovať DMARC s SPF (Sender Policy Framework) a DKIM (DomainKeys Identified Mail). Tieto dva mechanizmy zohrávajú kľúčovú úlohu pri overovaní pravosti a integrity e-mailov. SPF overuje zdroj správy, zatiaľ čo DKIM overuje jej integritu. DMARC dopĺňa tieto kontroly overením poľa Od voči doméne odosielateľa a určením vhodných akcií na základe výsledkov overenia SPF a DKIM. Kombináciou týchto autentifikačných mechanizmov sa legitímne e-maily môžu bezpečne dostať k určeným príjemcom, zatiaľ čo neoprávnené alebo podvodné správy sú účinne blokované.

Výhody DMARC pre e-mailovú bezpečnosť

Implementácia tohto overovacieho protokolu poskytuje niekoľko podstatných výhod pre bezpečnosť e-mailov:

 • Po prvé, slúži ako robustný obranný mechanizmus proti neoprávneným aktivitám kyberzločincov, ktorí sa snažia získať prístup k citlivým údajom. Zmenou čo i len jediného písmena v názve domény sa môžu zločinci vydávať za doménu a pristupovať k dôverným informáciám bez riadneho povolenia, čo môže viesť k narušeniu údajov. V kombinácii s SPF a DKIM vykonáva DMARC dôkladnú kontrolu hlavičky správy, porovnáva ju s údajmi poskytnutými v záznamoch, aby sa zabezpečila jej autentickosť a výrazne sa znížila pravdepodobnosť pokusov o spoofing alebo phishing.
 • Ďalej umožňuje komplexné sledovanie emailovej aktivity prostredníctvom detailných reportov. Organizácie môžu získať cenné informácie o pôvode a vzorcoch zneužívania e-mailov, čo im umožní prijať proaktívne opatrenia pri konfrontácii s potenciálnymi bezpečnostnými hrozbami.
 • Okrem toho hrá DMARC zásadnú úlohu pri zachovávaní reputácie spoločnosti poskytovaním presných a dôveryhodných informácií o jej doméne, čím potvrdzuje legitímnosť zdroja e-mailov. Výsledkom je, že organizácie môžu mať istotu, že ich e-maily sa úspešne doručujú, čím sa vytvorí bezproblémový a bezpečný spôsob komunikácie. To podporuje dôveru medzi zákazníkmi a partnermi, čo prispieva k udržiavaniu silných a spoľahlivých vzťahov.

Celkovo ide o základný nástroj pre organizácie, ktoré hľadajú spoľahlivú ochranu e-mailov, a jeho implementácia je kľúčovou stratégiou na ochranu reputácie.

Záznam DMARC: Prezentácia, komponenty a nastavenie

Príklad záznamu DMARC

Záznam je reprezentovaný ako TXT záznam pozostávajúci zo zmysluplných častí.

_dmarc.yourdomain.com. IN TXT "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:your@email.com;"

Komponenty, ich interpretácia a možné hodnoty

DMARC record components
TagsInterpretationPossible Values
vversion of DMARCv=DMARC1
precommended actions on emails that fail authenticationp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
aspfverification conformance mode for SPF recordsaspf=r (relaxed) — allow partial matches
aspf=s (strict) — allow only exact matches
adkimsimilar to aspfadkim=r
pctthe percentage of email messages to be filtered in a flowpst=100 is the best practice
sppolicy for handling subdomainsp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
ruaan address for bulk reportsrua=mailto:your@email.com
ruflike ruf tag specifies the addresses for receiving failure (or forensic) reportsruf=mailto:your@email.com
foa type of report a sender receives depending on the failurefo=0: a report on both SPF and DKIM alignment failure. (Default)
fo=1: a report on either SPF or DKIM alignment failure. (Recommended)
fo=d: a report on signature validation failure.
fo=s: a report on SPF verification failure.
rfstates various formats for reports of forensic characterrf=afrf (default)
ritime interval between reports (in seconds)ri=86400 (default)

Nastavenie

Najbežnejším spôsobom nastavenia záznamu je prístup k riadiacej konzole DNS (Domain Name System).

 1. Najprv identifikujte zónu DNS pre doménu, pre ktorú chcete nastaviť DMARC. Zvyčajne ide o doménu spojenú s vašimi e-mailovými adresami.
 2. Vytvorte nový záznam TXT pre subdoménu "_dmarc.yourdomain.com" (nahraďte "yourdomain.com" svojou skutočnou doménou). Ak uprednostňujete nastavenie protokolu pre hlavnú doménu, vynechajte časť subdomény a vytvorte záznam TXT pre vašu doménu.com.
 3. Nastavte všetky potrebné značky a hodnoty pre záznam TXT, aby ste určili politiku.
 4. Nakoniec uložte zmeny, aby ste deklarovali záznam DMARC v DNS.

Nechajte nejaký čas na šírenie DNS, ktoré zvyčajne trvá niekoľko hodín alebo až 48 hodín, aby sa zmeny uplatnili globálne.

AKO TO FUNGUJE

Proces overovania

Keď je e-mail na ceste do doručenej pošty príjemcu, prechádza sofistikovaným procesom autentifikácie, ktorý vykonáva prijímajúci server. Tento proces sa opiera o dva základné nástroje: záznam SPF (Sender Policy Framework) a záznam DKIM (DomainKeys Identified Mail). Záznam SPF overuje, či je IP adresa odosielateľa oprávnená odosielať e-maily v mene konkrétnej domény, zatiaľ čo záznam DKIM overuje legitimitu zdroja skúmaním podpisu v hlavičke správy. Ak správa úspešne prejde autentifikáciou pomocou týchto dvoch metód, DMARC zasiahne na overenie zarovnania domény a zabezpečí, že adresa odosielateľa sa zhoduje s overeným odosielateľom. Tento viacvrstvový proces overovania pomáha zaručiť integritu a bezpečnosť e-mailovej komunikácie.

DMARC record authentication processLayer 1 mail service mail service ------- ------- ------- ------- rejected spam DMARK check and policy application sender's email service DNS server recipient mail server recipient's email service

DMARC tiež poskytuje pokyny na to, ako by prijímacie servery mali spracovávať e-maily vo výsledku kontrol overenia. Napríklad:

 • overenie prebehlo p=žiadne - správa je doručená
 • autentifikácia zlyhala p=odmietnuť - správa nie je doručená
 • overenie zlyhalo p=karanténa - správa je označená ako spam

Priemyselné prijatie

DMARC získal významnú pozornosť a prijatie v rôznych odvetviach. Súčasné trendy a štatistiky okolo jej prijatia zdôrazňujú dôležitosť zabezpečenia komunikácie medzi organizáciami a ich ochrany pred phishingovými útokmi. Vo finančnom a bankovom sektore je to na vzostupe, pričom mnohé inštitúcie zaviedli prísne zásady na zabezpečenie pravosti ich e-mailovej komunikácie. Podobne aj zdravotnícke organizácie uznávajú jeho hodnotu pri ochrane citlivých informácií o pacientoch. Technologický priemysel tiež prijal DMARC, pričom spoločnosti uprednostňujú overovanie e-mailov, aby si zachovali reputáciu svojej značky a chránili používateľov pred podvodmi založenými na e-mailoch. Okrem toho vládne agentúry čoraz viac prijímajú DMARC na obranu pred kybernetickými hrozbami a na zabezpečenie bezpečnej komunikácie s občanmi. Tieto trendy naznačujú rastúce uznanie jeho účinnosti pri predchádzaní e-mailovým podvodom a vytváraní dôvery v digitálnu komunikáciu v rôznych odvetviach.

Užitočné tipy

 1. Je dôležité nepodceňovať hodnotu správ, najmä pre organizácie využívajúce BIMI (Brand Indicators for Message Identification). Ak máte v úmysle zahrnúť svoje logo do svojich správ, je nevyhnutné zabezpečiť, aby bolo správne nakonfigurované v DNS, aby úspešne prešlo kontrolou DMARC. Tu sa monitorovanie ukazuje ako mimoriadne užitočné. Celkovo správy poskytujú organizáciám cenné informácie o stave overenia e-mailov odosielaných v ich mene, čo im umožňuje riešiť akékoľvek potenciálne problémy, ktoré si vyžadujú pozornosť.
 2. Ak chcete minimalizovať falošné poplachy a zabrániť tomu, aby boli overené e-maily omylom označené ako podozrivé alebo odmietnuté, zvážte použitie bielych zoznamov pre dôveryhodných odosielateľov alebo vykonanie potrebných zmien v konfiguráciách e-mailov.
 3. Je dôležité neustále monitorovať hlásenia DMARC, okamžite vyšetrovať akékoľvek anomálie alebo neoprávnené aktivity a podľa potreby vykonávať úpravy politiky. Odporúča sa tiež pravidelne kontrolovať a aktualizovať konfigurácie SPF a DKIM, aby boli v súlade s organizačnými zmenami.

Frequently asked questions

Odpovede na najčastejšie otázky

Môže DMARC zastaviť e-mailové podvody?

Efektívne znižuje riziko škodlivých aktivít súvisiacich s e-mailom a nedokáže ich úplne odstrániť. DMARC sa spolieha na overenie SPF a DKIM, ktoré je možné za určitých okolností obísť. Napriek tomu môžu organizácie začlenením tohto autentifikačného mechanizmu do svojich e-mailových systémov výrazne zvýšiť bezpečnosť svojej e-mailovej komunikácie.

Môže DMARC narušiť doručovanie legitímnych e-mailov?

Nesprávne nakonfigurované zásady môžu ovplyvniť doručovanie legitímnych e-mailov. Preto je dôležité starostlivo monitorovať správy a vykonať potrebné úpravy zásad, aby sa predišlo falošným poplachom a zachovala sa optimálna doručovateľnosť e-mailov.

Ako dlho trvá, kým uvidíte výhody DMARC?

Čas, ktorý to trvá, závisí od rôznych faktorov vrátane veľkosti organizácie a objemu odchádzajúcich e-mailov. Vo všeobecnosti by organizácie mali začať vidieť zlepšenia v oblasti doručovania e-mailov a zabezpečenia v priebehu niekoľkých týždňov po implementácii.

Je možné použiť DMARC s poskytovateľmi e-mailových služieb?

Áno, je to tak, za predpokladu, že podporujú autentifikáciu SPF a DKIM. V súčasnosti je podpora DMARC dostupná pre väčšinu obľúbených poskytovateľov e-mailových služieb.

Pozri tiež:

S vyššie uvedeným e-mailovým mechanizmom zostávajú všetky podrobnosti o procese prenosu e-mailov za scénou, pokiaľ nie sú výslovne uvedené v zázname DMARC. Existuje však aj iný spôsob, ako analyzovať informácie obsiahnuté v hlavičke správy, ako je jej odosielateľ, typ obsahu, smerovanie a ďalšie, pomocou nášho E-mail Headers Analyzer . Extrahovaním relevantných informácií z hlavičky správy naša aplikácia poskytuje cenné informácie o procese prenosu e-mailu.