DMARC

DMARC-beleid: sleutelconcepten en betekenis voor e-mailveiligheid

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) is een krachtig hulpmiddel dat is ontworpen om kwaadaardige activiteiten zoals spoofing of phishing te bestrijden die de e-mailcommunicatie kunnen verstoren door misbruik te maken van domeinimitatie. Het fungeert als een reeks regels, bekend als het DMARC-beleid, dat helpt de legitimiteit van inkomende berichten te verifiëren en instructies geeft over hoe om te gaan met ongeautoriseerde of frauduleuze e-mails. Het beleid wordt gemaakt door de verzendende organisatie en opgeslagen in een speciaal record binnen het Domain Name System (DNS). Door het DMARC-record correct te configureren, kunnen organisaties hun domeinbeveiliging versterken, nabootsing van identiteit voorkomen en hun merkreputatie beschermen.

Voor optimale e-mailbeveiliging wordt u ten zeerste aangeraden DMARC te integreren met SPF (Sender Policy Framework) en DKIM (DomainKeys Identified Mail). Deze twee mechanismen spelen een cruciale rol bij het verifiëren van de authenticiteit en integriteit van e-mails. SPF verifieert de bron van het bericht, terwijl DKIM de integriteit ervan valideert. DMARC vult deze controles aan door het Van-veld te verifiëren aan de hand van het domein van de afzender en door de juiste acties te bepalen op basis van de resultaten van SPF- en DKIM-verificatie. Door deze authenticatiemechanismen te combineren kunnen legitieme e-mails veilig de beoogde ontvangers bereiken, terwijl ongeautoriseerde of frauduleuze berichten effectief worden geblokkeerd.

Voordelen van DMARC voor e-mailbeveiliging

De implementatie van dit authenticatieprotocol biedt verschillende substantiële voordelen voor e-mailbeveiliging:

 • Ten eerste dient het als een robuust verdedigingsmechanisme tegen ongeautoriseerde activiteiten van cybercriminelen die toegang proberen te krijgen tot gevoelige gegevens. Door zelfs maar één letter in een domeinnaam te wijzigen, kunnen criminelen het domein nabootsen en toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie zonder de juiste toestemming, wat mogelijk kan leiden tot datalekken. In combinatie met SPF en DKIM voert DMARC een grondig onderzoek uit van de berichtkop en vergelijkt deze met de gegevens in de records om de authenticiteit ervan te garanderen en de kans op spoofing- of phishing-pogingen aanzienlijk te verminderen.
 • Bovendien maakt het uitgebreide monitoring van e-mailactiviteiten mogelijk via gedetailleerde rapportage. Organisaties kunnen waardevolle inzichten verkrijgen in de oorsprong en patronen van e-mailmisbruik, waardoor ze proactieve maatregelen kunnen nemen om potentiële veiligheidsbedreigingen het hoofd te bieden.
 • Bovendien speelt DMARC een cruciale rol bij het behoud van de reputatie van een bedrijf door nauwkeurige en betrouwbare informatie over zijn domein te verstrekken, waardoor de legitimiteit van de e-mailbron wordt bevestigd. Als gevolg hiervan kunnen organisaties erop vertrouwen dat hun e-mails succesvol worden afgeleverd, waardoor een naadloos en veilig communicatiemiddel ontstaat. Dit bevordert het vertrouwen tussen klanten en partners en draagt bij aan het behoud van sterke en betrouwbare relaties.

Over het geheel genomen is dit een essentieel hulpmiddel voor organisaties die op zoek zijn naar solide e-mailbescherming, en de implementatie ervan is een belangrijke strategie om de reputatie te beschermen.

DMARC-record: presentatie, componenten en opstelling

DMARC-recordvoorbeeld

De record wordt weergegeven als een TXT-record bestaande uit betekenisvolle delen.

_dmarc.yourdomain.com. IN TXT "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:your@email.com;"

Componenten, hun interpretatie en mogelijke waarden

DMARC record components
TagsInterpretationPossible Values
vversion of DMARCv=DMARC1
precommended actions on emails that fail authenticationp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
aspfverification conformance mode for SPF recordsaspf=r (relaxed) — allow partial matches
aspf=s (strict) — allow only exact matches
adkimsimilar to aspfadkim=r
pctthe percentage of email messages to be filtered in a flowpst=100 is the best practice
sppolicy for handling subdomainsp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
ruaan address for bulk reportsrua=mailto:your@email.com
ruflike ruf tag specifies the addresses for receiving failure (or forensic) reportsruf=mailto:your@email.com
foa type of report a sender receives depending on the failurefo=0: a report on both SPF and DKIM alignment failure. (Default)
fo=1: a report on either SPF or DKIM alignment failure. (Recommended)
fo=d: a report on signature validation failure.
fo=s: a report on SPF verification failure.
rfstates various formats for reports of forensic characterrf=afrf (default)
ritime interval between reports (in seconds)ri=86400 (default)

Opzetten

De meest gebruikelijke manier om een record in te stellen is door toegang te krijgen tot de DNS-beheerconsole (Domain Name System).

 1. Identificeer eerst de DNS-zone voor het domein waarvoor u DMARC wilt instellen. Dit is meestal het domein dat aan uw e-mailadressen is gekoppeld.
 2. Maak een nieuwe TXT-record voor het subdomein "_dmarc.uwdomein.com" (vervang "uwdomein.com" door uw daadwerkelijke domein). Als u liever het protocol voor het hoofddomein instelt, kunt u het subdomeingedeelte weglaten en het TXT-record voor uwdomein.com maken.
 3. Stel alle benodigde tags en waarden in voor de TXT-record om het beleid te specificeren.
 4. Sla ten slotte de wijzigingen op om het DMARC-record in de DNS te declareren.

Geef de DNS-propagatie enige tijd, wat doorgaans een paar uur of maximaal 48 uur duurt, voordat de wijzigingen wereldwijd worden toegepast.

HOE HET WERKT

Authenticatieproces

Wanneer een e-mail onderweg is naar de inbox van de ontvanger, ondergaat deze een geavanceerd authenticatieproces dat wordt uitgevoerd door de ontvangende server. Dit proces is afhankelijk van twee essentiële hulpmiddelen: een SPF-record (Sender Policy Framework) en een DKIM-record (DomainKeys Identified Mail). Het SPF-record valideert of het IP-adres van de afzender geautoriseerd is om e-mails te verzenden namens een specifiek domein, terwijl het DKIM-record de legitimiteit van de bron verifieert door een handtekening in de berichtkop te onderzoeken. Als een bericht met succes de authenticatie doorstaat met behulp van deze twee methoden, komt DMARC tussenbeide om de uitlijning van het domein te verifiëren en ervoor te zorgen dat het Van-adres overeenkomt met de geverifieerde afzender. Dit meerlaagse authenticatieproces helpt de integriteit en veiligheid van e-mailcommunicatie te garanderen.

DMARC record authentication processLayer 1 mail service mail service ------- ------- ------- ------- rejected spam DMARK check and policy application sender's email service DNS server recipient mail server recipient's email service

DMARC biedt ook richtlijnen voor hoe ontvangende servers moeten omgaan met e-mails in het resultaat van authenticatiecontroles. Bijvoorbeeld:

 • authenticatie geslaagd p=none - het bericht is afgeleverd
 • authenticatie mislukt p=reject - het bericht wordt niet afgeleverd
 • authenticatie mislukt p=quarantaine - het bericht wordt gemarkeerd als spam

Industrie adoptie

DMARC heeft aanzienlijke aandacht en acceptatie gekregen in verschillende industrieën. De huidige trends en statistieken rond de adoptie ervan benadrukken het belang van het beveiligen van de communicatie tussen organisaties en het beschermen ervan tegen phishing-aanvallen. In de financiële en bancaire sector is deze trend in opkomst, waarbij veel instellingen een strikt beleid voeren om de authenticiteit van hun e-mailcommunicatie te garanderen. Op dezelfde manier erkennen gezondheidszorgorganisaties de waarde ervan bij het beschermen van gevoelige patiëntinformatie. De technologie-industrie heeft DMARC ook omarmd, waarbij bedrijven prioriteit geven aan e-mailauthenticatie om hun merkreputatie te behouden en gebruikers te beschermen tegen op e-mail gebaseerde oplichting. Bovendien adopteren overheidsinstanties steeds vaker DMARC om zich te verdedigen tegen cyberdreigingen en om veilige communicatie met burgers te garanderen. Deze trends duiden op de groeiende erkenning van de doeltreffendheid ervan bij het voorkomen van e-mailfraude en het vestigen van vertrouwen in digitale communicatie in diverse sectoren.

Bruikbare tips

 1. Het is van cruciaal belang om de waarde van rapporten niet te onderschatten, vooral voor organisaties die BIMI (Brand Indicators for Message Identification) gebruiken. Als u van plan bent uw logo in uw berichten op te nemen, is het essentieel om ervoor te zorgen dat het correct is geconfigureerd in DNS om de DMARC-controle met succes te doorstaan. Dit is waar monitoring uitzonderlijk nuttig blijkt te zijn. Over het geheel genomen bieden rapporten organisaties waardevolle inzichten in de authenticatiestatus van e-mails die namens hen worden verzonden, waardoor ze eventuele problemen kunnen aanpakken die aandacht vereisen.
 2. Om valse positieven te minimaliseren en te voorkomen dat geverifieerde e-mails ten onrechte als verdacht of afgewezen worden gemarkeerd, kunt u overwegen witte lijsten voor vertrouwde afzenders te gebruiken of de nodige wijzigingen aan te brengen in de e-mailconfiguraties.
 3. Het is belangrijk om DMARC-rapporten voortdurend te monitoren, eventuele afwijkingen of ongeoorloofde activiteiten onmiddellijk te onderzoeken en indien nodig aanpassingen aan het beleid aan te brengen. Het wordt ook aanbevolen om de SPF- en DKIM-configuraties regelmatig te herzien en bij te werken om ze af te stemmen op organisatorische veranderingen.

Frequently asked questions

Antwoorden op de belangrijkste vragen

Kan DMARC e-mailfraude tegenhouden?

Het vermindert effectief het risico op kwaadaardige e-mailgerelateerde activiteiten, maar kan deze niet volledig uitroeien. DMARC vertrouwt op SPF- en DKIM-authenticatie, die onder bepaalde omstandigheden kunnen worden omzeild. Niettemin kunnen organisaties, door dit authenticatiemechanisme in hun e-mailsystemen op te nemen, de veiligheid van hun e-mailcommunicatie aanzienlijk verbeteren.

Kan DMARC de bezorging van legitieme e-mails verstoren?

Onjuist geconfigureerd beleid kan de bezorging van legitieme e-mails beïnvloeden. Daarom is het van cruciaal belang om rapporten zorgvuldig te monitoren en de nodige aanpassingen aan het beleid aan te brengen om valse positieven te voorkomen en een optimale e-mailbezorgbaarheid te behouden.

Hoe lang duurt het voordat ik de voordelen van DMARC merk?

De tijd die dit kost, is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de grootte van de organisatie en de hoeveelheid uitgaande e-mails. Over het algemeen zouden organisaties binnen enkele weken na de implementatie verbeteringen moeten zien in de afleverbaarheid en beveiliging van e-mail.

Is het mogelijk om DMARC te gebruiken met e-mailserviceproviders?

Ja, dat is het geval, ervan uitgaande dat ze SPF- en DKIM-authenticatie ondersteunen. Tegenwoordig is DMARC-ondersteuning beschikbaar voor de meeste populaire e-mailserviceproviders.

Zie ook:

Met het hierboven geïntroduceerde e-mailmechanisme blijven alle details van het e-mailtransmissieproces achter de schermen, tenzij expliciet gerapporteerd zoals gespecificeerd in een DMARC-record. Er is echter een andere manier om de informatie in een berichtkop te analyseren, zoals de afzender, het type inhoud, routering en meer, met behulp van onze Email Headers Analyzer . Door relevante informatie uit de berichtkop te halen, biedt onze applicatie waardevolle inzichten in het e-mailtransmissieproces.