DMARC

DMARC-käytäntö: tärkeimmät käsitteet ja merkitys postin turvallisuuden kannalta

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) on tehokas työkalu, joka on suunniteltu torjumaan haitallisia toimia, kuten huijausta tai tietojenkalastelua, jotka voivat häiritä sähköpostiviestintää hyödyntämällä verkkotunnuksen toisena henkilönä esiintymistä. Se toimii sääntösarjana, joka tunnetaan nimellä DMARC-käytäntö, joka auttaa varmistamaan saapuvien viestien laillisuuden ja antaa ohjeita luvattomien tai vilpillisten sähköpostien käsittelyyn. Lähettävä organisaatio on luonut käytännön, ja se tallennetaan erityiseen tietueeseen Domain Name Systemissä (DNS). Määrittämällä DMARC-tietueen oikein organisaatiot voivat vahvistaa verkkotunnuksensa turvallisuutta, estää toisena henkilönä esiintymisen ja suojata brändin mainetta.

Optimaalisen sähköpostin suojauksen varmistamiseksi on erittäin suositeltavaa integroida DMARC SPF:iin (Sender Policy Framework) ja DKIM:ään (DomainKeys Identified Mail). Näillä kahdella mekanismilla on ratkaiseva rooli sähköpostien aitouden ja eheyden varmistamisessa. SPF vahvistaa viestin lähteen, kun taas DKIM vahvistaa sen eheyden. DMARC täydentää näitä tarkistuksia tarkistamalla Lähettäjä-kentän lähettäjän verkkotunnuksen perusteella ja määrittämällä asianmukaiset toimenpiteet SPF- ja DKIM-vahvistuksen tulosten perusteella. Yhdistämällä nämä todennusmekanismit lailliset sähköpostit voivat saavuttaa turvallisesti aiotut vastaanottajat, kun taas luvattomat tai vilpilliset viestit estetään tehokkaasti.

DMARC:n edut sähköpostin suojauksessa

Tämän todennusprotokollan käyttöönotto tarjoaa useita merkittäviä etuja sähköpostin turvallisuuden kannalta:

 • Ensinnäkin se toimii vankana puolustusmekanismina arkaluonteisiin tietoihin pääsyä hakevien kyberrikollisten luvatonta toimintaa vastaan. Muuttamalla edes yhtä kirjainta verkkotunnuksen nimessä rikolliset voivat esiintyä verkkotunnuksena ja päästä luottamuksellisiin tietoihin ilman asianmukaista lupaa, mikä voi johtaa tietoturvaloukkauksiin. Yhdessä SPF:n ja DKIM:n kanssa DMARC tutkii viestin otsikon perusteellisesti ja vertaa sitä tietueiden sisältämiin tietoihin varmistaakseen sen aitouden ja vähentääkseen merkittävästi huijaus- tai tietojenkalasteluyritysten todennäköisyyttä.
 • Lisäksi se mahdollistaa kattavan sähköpostitoiminnan seurannan yksityiskohtaisen raportoinnin kautta. Organisaatiot voivat saada arvokasta tietoa sähköpostin väärinkäytön alkuperästä ja malleista, jolloin ne voivat ryhtyä ennakoiviin toimiin mahdollisten tietoturvauhkien kohtaamiseksi.
 • Lisäksi DMARCilla on tärkeä rooli yrityksen maineen säilyttämisessä tarjoamalla tarkkoja ja luotettavia tietoja sen toimialueesta, mikä vahvistaa sähköpostin lähteen laillisuuden. Tämän seurauksena organisaatiot voivat luottaa siihen, että heidän sähköpostinsa toimitetaan onnistuneesti, mikä muodostaa saumattoman ja turvallisen viestintätavan. Tämä vahvistaa luottamusta asiakkaiden ja kumppaneiden keskuudessa ja edistää vahvojen ja luotettavien suhteiden ylläpitoa.

Kaiken kaikkiaan tämä on olennainen työkalu organisaatioille, jotka etsivät vankkaa sähköpostisuojaa, ja sen toteuttaminen on keskeinen mainetta turvaava strategia.

DMARC-tietue: esitys, komponentit ja asetukset

Esimerkki DMARC-tietueesta

Levy esitetään merkityksellisistä osista koostuvana TXT-tietueena.

_dmarc.yourdomain.com. IN TXT "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:your@email.com;"

Komponentit, niiden tulkinta ja mahdolliset arvot

DMARC record components
TagsInterpretationPossible Values
vversion of DMARCv=DMARC1
precommended actions on emails that fail authenticationp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
aspfverification conformance mode for SPF recordsaspf=r (relaxed) — allow partial matches
aspf=s (strict) — allow only exact matches
adkimsimilar to aspfadkim=r
pctthe percentage of email messages to be filtered in a flowpst=100 is the best practice
sppolicy for handling subdomainsp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
ruaan address for bulk reportsrua=mailto:your@email.com
ruflike ruf tag specifies the addresses for receiving failure (or forensic) reportsruf=mailto:your@email.com
foa type of report a sender receives depending on the failurefo=0: a report on both SPF and DKIM alignment failure. (Default)
fo=1: a report on either SPF or DKIM alignment failure. (Recommended)
fo=d: a report on signature validation failure.
fo=s: a report on SPF verification failure.
rfstates various formats for reports of forensic characterrf=afrf (default)
ritime interval between reports (in seconds)ri=86400 (default)

Asettaa

Yleisin tapa määrittää tietue on käyttää DNS (Domain Name System) -hallintakonsolia.

 1. Tunnista ensin DNS-vyöhyke verkkotunnukselle, jolle haluat määrittää DMARC:n. Tämä on yleensä sähköpostiosoitteisiisi liitetty verkkotunnus.
 2. Luo uusi TXT-tietue aliverkkotunnukselle "_dmarc.yourdomain.com" (korvaa "yourdomain.com" todellisella verkkotunnuksellasi). Jos haluat määrittää protokollan päätoimialueelle, jätä aliverkkotunnus pois ja luo TXT-tietue verkkotunnuksellesi.
 3. Määritä käytäntö määrittämällä kaikki tarvittavat tunnisteet ja arvot TXT-tietueelle.
 4. Tallenna lopuksi muutokset ilmoittaaksesi DMARC-tietueen DNS:ssä.

Varaa jonkin aikaa DNS:n levittämiseen, mikä kestää yleensä muutaman tunnin tai jopa 48 tuntia, jotta muutokset otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti.

KUINKA SE TOIMII

Todennusprosessi

Kun sähköposti on matkalla vastaanottajan postilaatikkoon, se läpikäy vastaanottavan palvelimen suorittaman kehittyneen todennusprosessin. Tämä prosessi perustuu kahteen olennaiseen työkaluun: SPF-tietueeseen (Sender Policy Framework) ja DKIM-tietueeseen (DomainKeys Identified Mail). SPF-tietue vahvistaa, onko lähettäjän IP-osoite valtuutettu lähettämään sähköposteja tietyn toimialueen puolesta, kun taas DKIM-tietue varmistaa lähteen laillisuuden tutkimalla viestin otsikossa olevaa allekirjoitusta. Jos viesti läpäisee todennuksen näillä kahdella menetelmällä, DMARC ryhtyy varmistamaan toimialueen kohdistuksen ja varmistaa, että Lähettäjä-osoite vastaa todennettua lähettäjää. Tämä monikerroksinen todennusprosessi auttaa takaamaan sähköpostiviestinnän eheyden ja turvallisuuden.

DMARC record authentication processLayer 1 mail service mail service ------- ------- ------- ------- rejected spam DMARK check and policy application sender's email service DNS server recipient mail server recipient's email service

DMARC tarjoaa myös ohjeita siitä, kuinka vastaanottavien palvelimien tulee käsitellä sähköposteja todennustarkistusten tuloksena. Esimerkiksi:

 • todennus läpäissyt p=ei mitään - viesti toimitetaan
 • todennus epäonnistui p=hylkää - viestiä ei toimiteta
 • todennus epäonnistui p=karanteeni - viesti on merkitty roskapostiksi

Toimialan hyväksyminen

DMARC on saanut merkittävää huomiota ja omaksumista eri toimialoilla. Sen käyttöönottoon liittyvät nykyiset trendit ja tilastot korostavat organisaatioiden välisen viestinnän turvaamisen ja tietojenkalasteluhyökkäyksiltä suojaamisen tärkeyttä. Rahoitus- ja pankkialalla se on ollut nousussa, ja monet laitokset ovat ottaneet käyttöön tiukkoja käytäntöjä varmistaakseen sähköpostiviestinnän aitouden. Vastaavasti terveydenhuoltojärjestöt tunnustavat sen arvon arkaluonteisten potilastietojen turvaamisessa. Teknologiateollisuus on myös omaksunut DMARC:n, ja yritykset asettavat sähköpostin todentamisen etusijalle brändin maineen säilyttämiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi sähköpostiin perustuvilta huijauksilta. Lisäksi valtion virastot ottavat yhä enemmän käyttöön DMARC:ia suojautuakseen kyberuhkilta ja varmistaakseen turvallisen viestinnän kansalaisten kanssa. Nämä trendit osoittavat, että sen tehokkuus sähköpostipetosten estämisessä ja luottamuksen luomisessa digitaaliseen viestintään eri toimialoilla on lisääntynyt.

Hyödyllisiä vinkkejä

 1. On erittäin tärkeää olla aliarvioimatta raporttien arvoa, erityisesti organisaatioille, jotka käyttävät BIMI:tä (Brand Indicators for Message Identification). Jos aiot sisällyttää logosi viesteihin, on tärkeää varmistaa, että se on määritetty oikein DNS:ssä, jotta se läpäisee DMARC-tarkistuksen. Tässä seuranta osoittautuu poikkeuksellisen hyödylliseksi. Kaiken kaikkiaan raportit tarjoavat organisaatioille arvokasta tietoa niiden puolesta lähetettyjen sähköpostien todennustilasta, jolloin ne voivat käsitellä mahdollisia ongelmia, jotka vaativat huomiota.
 2. Minimoidaksesi vääriä positiivisia tietoja ja estääksesi todennettujen sähköpostien merkitsemisen vahingossa epäilyttäviksi tai hylätyiksi harkitse luotettujen lähettäjien sallittujen listojen käyttöä tai tarvittavien muutosten tekemistä sähköpostin määrityksiin.
 3. On tärkeää seurata jatkuvasti DMARC-raportteja, tutkia nopeasti mahdolliset poikkeamat tai luvaton toiminta ja tehdä muutoksia käytäntöön tarvittaessa. Suosittelemme myös SPF- ja DKIM-määritysten säännöllistä tarkistamista ja päivittämistä organisaatiomuutosten mukaisiksi.

Frequently asked questions

Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin

Voiko DMARC estää sähköpostihuijaukset?

Se vähentää tehokkaasti haitallisten sähköpostiin liittyvien toimintojen riskiä, eikä se voi poistaa niitä kokonaan. DMARC käyttää SPF- ja DKIM-todennusta, joka voidaan ohittaa tietyissä olosuhteissa. Organisaatiot voivat kuitenkin parantaa sähköpostiviestinnän turvallisuutta, kun ne sisällyttävät tämän todennusmekanismin sähköpostijärjestelmiinsä.

Voiko DMARC häiritä laillisten sähköpostien toimittamista?

Väärin määritetyt käytännöt voivat vaikuttaa laillisten sähköpostien toimitukseen. Siksi on erittäin tärkeää seurata raportteja huolellisesti ja tehdä tarvittavat muutokset käytäntöihin väärien positiivisten tulosten estämiseksi ja sähköpostin optimaalisen toimittavuuden ylläpitämiseksi.

Kuinka kauan kestää nähdä DMARCin edut?

Siihen kuluva aika riippuu useista tekijöistä, kuten organisaation koosta ja lähtevien sähköpostien määrästä. Yleensä organisaatioiden pitäisi alkaa havaita parannuksia sähköpostin toimittamiseen ja turvallisuuteen muutaman viikon kuluessa käyttöönoton jälkeen.

Onko mahdollista käyttää DMARCia sähköpostipalveluntarjoajien kanssa?

Kyllä, olettaen, että ne tukevat SPF- ja DKIM-todennusta. Nykyään DMARC-tuki on saatavilla suosituimmille sähköpostipalveluntarjoajille.

Katso myös:

Yllä esitellyllä sähköpostimekanismilla kaikki sähköpostin lähetysprosessin yksityiskohdat jäävät kulissien taakse, ellei niitä ole erikseen ilmoitettu DMARC-tietueessa määritetyllä tavalla. On kuitenkin olemassa toinen tapa analysoida viestin otsikon sisältämiä tietoja, kuten sen lähettäjä, sisältötyyppi, reititys ja paljon muuta, käyttämällä sähköpostin otsikoiden analysointia . Poimimalla asiaankuuluvat tiedot viestin otsikosta, sovelluksemme tarjoaa arvokasta tietoa sähköpostin lähetysprosessista.