DMARC

Πολιτική DMARC: Βασικές έννοιες και σημασία για την ασφάλεια αλληλογραφίας

Το DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) είναι ένα ισχυρό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση κακόβουλων δραστηριοτήτων όπως η πλαστογράφηση ή το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) που μπορούν να διαταράξουν την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκμεταλλευόμενη την πλαστοπροσωπία του τομέα. Λειτουργεί ως ένα σύνολο κανόνων, γνωστό ως πολιτική DMARC, που βοηθά στην επαλήθευση της νομιμότητας των εισερχόμενων μηνυμάτων και παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού μη εξουσιοδοτημένων ή δόλιων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πολιτική δημιουργείται από τον οργανισμό αποστολής και αποθηκεύεται σε ειδική εγγραφή στο Σύστημα Ονομάτων Τομέα (DNS). Με τη σωστή διαμόρφωση της εγγραφής DMARC, οι οργανισμοί μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια του τομέα τους, να αποτρέψουν την πλαστοπροσωπία και να προστατεύσουν τη φήμη της επωνυμίας τους.

Για βέλτιστη ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνιστάται ανεπιφύλακτα να ενσωματώσετε το DMARC με το SPF (Πλαίσιο πολιτικής αποστολέα) και το DKIM (Αλληλογραφία με αναγνωριστικά κλειδιά τομέα). Αυτοί οι δύο μηχανισμοί διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επαλήθευση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των email. Το SPF επαληθεύει την πηγή του μηνύματος, ενώ το DKIM επικυρώνει την ακεραιότητά του. Το DMARC συμπληρώνει αυτούς τους ελέγχους επαληθεύοντας το πεδίο Από στον τομέα του αποστολέα και προσδιορίζοντας τις κατάλληλες ενέργειες με βάση τα αποτελέσματα της επαλήθευσης SPF και DKIM. Συνδυάζοντας αυτούς τους μηχανισμούς ελέγχου ταυτότητας, τα νόμιμα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να φτάσουν με ασφάλεια στους προβλεπόμενους παραλήπτες τους, ενώ τα μη εξουσιοδοτημένα ή δόλια μηνύματα ουσιαστικά αποκλείονται.

Οφέλη του DMARC για την ασφάλεια email

Η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου ελέγχου ταυτότητας παρέχει αρκετά σημαντικά οφέλη για την ασφάλεια του email:

 • Πρώτον, χρησιμεύει ως ένας ισχυρός αμυντικός μηχανισμός έναντι μη εξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων που διεξάγονται από εγκληματίες του κυβερνοχώρου που αναζητούν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα. Με την αλλαγή έστω και ενός μόνο γράμματος σε ένα όνομα τομέα, οι εγκληματίες μπορούν να πλαστογραφήσουν τον τομέα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε παραβιάσεις δεδομένων. Όταν συνδυάζεται με το SPF και το DKIM, το DMARC διενεργεί μια διεξοδική εξέταση της κεφαλίδας του μηνύματος, συγκρίνοντάς τη με τα δεδομένα που παρέχονται στα αρχεία για να διασφαλίσει την αυθεντικότητά του και να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα πλαστογράφησης ή προσπαθειών phishing.
 • Επιπλέον, επιτρέπει την πλήρη παρακολούθηση της δραστηριότητας email μέσω λεπτομερών αναφορών. Οι οργανισμοί μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις για την προέλευση και τα μοτίβα της κατάχρησης email, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών ασφαλείας.
 • Επιπλέον, το DMARC διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της φήμης μιας εταιρείας παρέχοντας ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον τομέα της, επιβεβαιώνοντας έτσι τη νομιμότητα της πηγής email. Ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ότι τα email τους παραδίδονται με επιτυχία, δημιουργώντας ένα απρόσκοπτο και ασφαλές μέσο επικοινωνίας. Αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ των πελατών και των συνεργατών, συμβάλλοντας στη διατήρηση ισχυρών και αξιόπιστων σχέσεων.

Συνολικά, αυτό είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για οργανισμούς που αναζητούν σταθερή προστασία μέσω email και η εφαρμογή του αποτελεί βασική στρατηγική για τη διαφύλαξη της φήμης.

Εγγραφή DMARC: Παρουσίαση, εξαρτήματα και ρύθμιση

Παράδειγμα εγγραφής DMARC

Η εγγραφή αναπαρίσταται ως εγγραφή TXT που αποτελείται από σημαντικά μέρη.

_dmarc.yourdomain.com. IN TXT "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:your@email.com;"

Στοιχεία, η ερμηνεία και οι πιθανές αξίες τους

DMARC record components
TagsInterpretationPossible Values
vversion of DMARCv=DMARC1
precommended actions on emails that fail authenticationp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
aspfverification conformance mode for SPF recordsaspf=r (relaxed) — allow partial matches
aspf=s (strict) — allow only exact matches
adkimsimilar to aspfadkim=r
pctthe percentage of email messages to be filtered in a flowpst=100 is the best practice
sppolicy for handling subdomainsp=none (take no action)
p=quarantine (mark as spam)
p=reject (do not receive messages)
ruaan address for bulk reportsrua=mailto:your@email.com
ruflike ruf tag specifies the addresses for receiving failure (or forensic) reportsruf=mailto:your@email.com
foa type of report a sender receives depending on the failurefo=0: a report on both SPF and DKIM alignment failure. (Default)
fo=1: a report on either SPF or DKIM alignment failure. (Recommended)
fo=d: a report on signature validation failure.
fo=s: a report on SPF verification failure.
rfstates various formats for reports of forensic characterrf=afrf (default)
ritime interval between reports (in seconds)ri=86400 (default)

Εγκαθιστώ

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να ρυθμίσετε μια εγγραφή είναι να αποκτήσετε πρόσβαση στην κονσόλα διαχείρισης DNS (Domain Name System).

 1. Αρχικά, προσδιορίστε τη ζώνη DNS για τον τομέα για τον οποίο θέλετε να ρυθμίσετε το DMARC. Αυτός είναι συνήθως ο τομέας που σχετίζεται με τις διευθύνσεις email σας.
 2. Δημιουργήστε μια νέα εγγραφή TXT για τον υποτομέα "_dmarc.yourdomain.com" (αντικαταστήστε το "yourdomain.com" με τον πραγματικό σας τομέα). Εάν προτιμάτε να ρυθμίσετε το πρωτόκολλο για τον κύριο τομέα, παραλείψτε το τμήμα του υποτομέα και δημιουργήστε την εγγραφή TXT για το yourdomain.com.
 3. Ορίστε όλες τις απαραίτητες ετικέτες και τιμές για την εγγραφή TXT για να καθορίσετε την πολιτική.
 4. Τέλος, αποθηκεύστε τις αλλαγές για να δηλώσετε την εγγραφή DMARC στο DNS.

Αφήστε λίγο χρόνο για τη διάδοση του DNS, η οποία συνήθως διαρκεί μερικές ώρες ή έως και 48 ώρες, προκειμένου οι αλλαγές να εφαρμοστούν παγκοσμίως.

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ

Διαδικασία ελέγχου ταυτότητας

Όταν ένα email είναι καθ' οδόν προς τα εισερχόμενα του παραλήπτη, υποβάλλεται σε μια εξελιγμένη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας που διεξάγεται από τον διακομιστή λήψης. Αυτή η διαδικασία βασίζεται σε δύο βασικά εργαλεία: μια εγγραφή SPF (Sender Policy Framework) και μια εγγραφή DKIM (DomainKeys Identified Mail). Η εγγραφή SPF επικυρώνει εάν η διεύθυνση IP του αποστολέα είναι εξουσιοδοτημένη να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λογαριασμό ενός συγκεκριμένου τομέα, ενώ η εγγραφή DKIM επαληθεύει τη νομιμότητα της πηγής εξετάζοντας μια υπογραφή στην κεφαλίδα του μηνύματος. Εάν ένα μήνυμα περάσει με επιτυχία τον έλεγχο ταυτότητας χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο μεθόδους, το DMARC επαληθεύει την ευθυγράμμιση του τομέα, διασφαλίζοντας ότι η διεύθυνση Από ταιριάζει με τον πιστοποιημένο αποστολέα. Αυτή η πολυεπίπεδη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας συμβάλλει στην εγγύηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των επικοινωνιών μέσω email.

DMARC record authentication processLayer 1 mail service mail service ------- ------- ------- ------- rejected spam DMARK check and policy application sender's email service DNS server recipient mail server recipient's email service

Το DMARC παρέχει επίσης οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι διακομιστές λήψης πρέπει να χειρίζονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αποτέλεσμα των ελέγχων ελέγχου ταυτότητας. Για παράδειγμα:

 • Ο έλεγχος ταυτότητας πέρασε p=none - το μήνυμα παραδίδεται
 • Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε p=reject - το μήνυμα δεν παραδίδεται
 • Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε p=καραντίνα - το μήνυμα επισημαίνεται ως ανεπιθύμητο

Υιοθεσία Βιομηχανίας

Το DMARC έχει κερδίσει σημαντική προσοχή και υιοθέτηση σε διάφορους κλάδους. Οι τρέχουσες τάσεις και τα στατιστικά στοιχεία γύρω από την υιοθέτησή του υπογραμμίζουν τη σημασία της διασφάλισης της επικοινωνίας μεταξύ των οργανισμών και της προστασίας τους από επιθέσεις phishing. Στον χρηματοοικονομικό και τον τραπεζικό τομέα, έχει αυξηθεί, με πολλά ιδρύματα να εφαρμόζουν αυστηρές πολιτικές για να διασφαλίζουν την αυθεντικότητα των επικοινωνιών τους μέσω email. Ομοίως, οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης αναγνωρίζουν την αξία του στη διαφύλαξη ευαίσθητων πληροφοριών ασθενών. Ο κλάδος της τεχνολογίας έχει επίσης αγκαλιάσει το DMARC, με τις εταιρείες να δίνουν προτεραιότητα στον έλεγχο ταυτότητας email για να διατηρήσουν τη φήμη της επωνυμίας τους και να προστατεύσουν τους χρήστες από απάτες που βασίζονται σε email. Επιπλέον, οι κυβερνητικές υπηρεσίες υιοθετούν ολοένα και περισσότερο το DMARC για να αμυνθούν από τις απειλές στον κυβερνοχώρο και να διασφαλίσουν την ασφαλή επικοινωνία με τους πολίτες. Αυτές οι τάσεις δείχνουν την αυξανόμενη αναγνώριση της αποτελεσματικότητάς του στην πρόληψη της απάτης μέσω email και στην εδραίωση εμπιστοσύνης στις ψηφιακές επικοινωνίες σε διάφορους κλάδους.

Χρήσιμες συμβουλές

 1. Είναι σημαντικό να μην υποτιμάται η αξία των αναφορών, ειδικά για οργανισμούς που χρησιμοποιούν το BIMI (Brand Indicators for Message Identification). Εάν σκοπεύετε να συμπεριλάβετε το λογότυπό σας στα μηνύματά σας, είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά στο DNS για να περάσει με επιτυχία τον έλεγχο DMARC. Αυτό είναι όπου η παρακολούθηση αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη. Συνολικά, οι αναφορές παρέχουν στους οργανισμούς πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ελέγχου ταυτότητας των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται για λογαριασμό τους, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που απαιτούν προσοχή.
 2. Για να ελαχιστοποιήσετε τα ψευδώς θετικά στοιχεία και να αποτρέψετε την εσφαλμένη επισήμανση των επικυρωμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ύποπτα ή απόρριψης, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε λίστες επιτρεπόμενων για αξιόπιστους αποστολείς ή να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στις διαμορφώσεις email.
 3. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε συνεχώς τις αναφορές DMARC, να διερευνάτε αμέσως τυχόν ανωμαλίες ή μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες και να κάνετε προσαρμογές στην πολιτική όπως απαιτείται. Συνιστάται επίσης η τακτική αναθεώρηση και ενημέρωση των διαμορφώσεων SPF και DKIM για ευθυγράμμιση με τις οργανωτικές αλλαγές.

Frequently asked questions

Απαντήσεις στις κορυφαίες ερωτήσεις

Μπορεί το DMARC να σταματήσει τις απάτες μέσω email;

Μειώνοντας αποτελεσματικά τον κίνδυνο κακόβουλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με email, δεν μπορεί να τις εξαλείψει εντελώς. Το DMARC βασίζεται στον έλεγχο ταυτότητας SPF και DKIM, ο οποίος μπορεί να παρακαμφθεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, οι οργανισμοί, ενσωματώνοντας αυτόν τον μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας στα συστήματα email τους, μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ασφάλεια της επικοινωνίας τους μέσω email.

Μπορεί το DMARC να διακόψει την παράδοση των νόμιμων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Οι πολιτικές που δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά μπορούν να επηρεάσουν την παράδοση νόμιμων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε προσεκτικά τις αναφορές και να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές στις πολιτικές για την αποφυγή ψευδών θετικών και τη διατήρηση της βέλτιστης δυνατότητας παράδοσης email.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να δείτε τα οφέλη του DMARC;

Ο χρόνος που χρειάζεται εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του οργανισμού και του όγκου των εξερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γενικά, οι οργανισμοί θα πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν βελτιώσεις στην παράδοση και την ασφάλεια των email μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

Είναι δυνατή η χρήση DMARC με παρόχους υπηρεσιών email;

Ναι, είναι, υποθέτοντας ότι υποστηρίζουν έλεγχο ταυτότητας SPF και DKIM. Σήμερα, η υποστήριξη DMARC είναι διαθέσιμη για τους πιο δημοφιλείς παρόχους υπηρεσιών email.

Δείτε επίσης:

Με τον μηχανισμό email που εισήχθη παραπάνω, όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας μετάδοσης email παραμένουν στο παρασκήνιο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά όπως ορίζεται σε μια εγγραφή DMARC. Ωστόσο, υπάρχει ένας άλλος τρόπος ανάλυσης των πληροφοριών που περιέχονται σε μια κεφαλίδα μηνύματος, όπως ο αποστολέας, ο τύπος περιεχομένου, η δρομολόγηση και άλλα, χρησιμοποιώντας τον Αναλυτή κεφαλίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . Εξάγοντας σχετικές πληροφορίες από την κεφαλίδα του μηνύματος, η εφαρμογή μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μετάδοσης email.